Ohnivé léto  (Fiery Summer)
R: František ČápVáclav Krška V: Lucernafilm, 1939 VV: Jan Sinnreich N: román Odcházeti s podzimem S: František ČápVáclav Krška AR: Rudolf Stahl K: Karel Degl AK: Jaromír Holpuch Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Milujem to, co ztrácíme, píseň Když se ten Tálínskej rybník nahání, píseň Okolo Sázavy teče vodička, píseň Nebo ruka Páně dotkla se mě, píseň Hej hora, hora převysoká Nahr: Orchestr F.O.K. T: K.M. Walló Zp: Lída Baarovásborhlas ženskýhlas mužský Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František ŠindelářStanislav Vondraš kom: Jiřina Šejbalová H: Václav Sova (Julio), Otylie Beníšková (Juliova teta), Lída Baarová (Rosa, dcera tety), Svatopluk Beneš (student Šimon), Antonie Nedošinská (chůva Paulina), Zorka Janů (Červená Klárka), Josef Stadler (zahradník Petr), Jaroslav Liška (Střevlík, Petrův kamarád), František Roland (starý převozník, Klárčin dědeček), Jan W. Speerger (železničář), Bohdan Lachman (komorník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 20.10.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Po osmi letech studií se vrací domů Julio, osmnáctiletý syn zemřelého zámeckého pána. Vřele ho vítají stará chůva Paulina a sestřenice Rosa. Naopak chlad čiší z Rosiny matky, Juliovy tety. Stárnoucí žena se straní všech lidí a nepřeje si, aby se oba mladí lidé setkávali s místní mládeží. Temperamentní Rosa okouzlí plachého Julia, ale ten před ní nakonec utíká. Setká se s Petrem, kamarádem z dětství, který na zámku pracuje jako zahradník. Petr ho vezme ke svým přátelům, prožívajícím volné chvíle v romantickém okolí řeky. Jedné noci ošetří starý převozník zraněného mladého muže Šimona, studenta z Prahy. Ten vnese mezi mladé lidi neklid. Převozníkova vnučka Klárka se do něho zamiluje, ale Šimon ji považuje za dítě. Vášnivý vztah však vzplane mezi ním a Rosou. Klárka se ze žárlivosti pokusí o sebevraždu. Je zachráněna, ale při její záchraně nešťastně zahyne Petr. Léto končí a Šimon se vrací do Prahy. Při loučení mu Rosa prozradí, že čeká jeho dítě a Šimon ji bere s sebou.
   After eight years of studying, Julio, the eighteen-year-old son of a lord of the manor, now lately deceased, returns home. He is warmly welcomed by his old nurse Paulina and his cousin Rosa. However, he receives only cold stares from Rosa's mother, Julio's aunt. The ageing woman keeps her distance from everyone and does not wish the young people to mix with the local youths. The temperamental Rosa has bewitched the timid Julio and he finally has to runs away from her. He meets Petr, his friend from childhood who works at the manor as a gardener. Petr takes him to meet his friends and they spend their leisure time in the romantic environment of the river. One night, the old ferryman tends the wounds of a young man named Šimon, a student from Prague who causes unease among the friends. The ferryman's granddaughter Klárka falls in love with him but he only treats her like a child. Šimon has eyes only for Rosa, who returns his feelings. Klárka's jealousy drives her to attempt suicide. She is saved, but at the cost of Petr's life. The summer ends, Šimon goes back to Prague and says farewell to Rosa. Rosa tells him she is expecting his child and so Šimon takes her with him.