Nezlobte dědečka  (Don't Make Grandpa Angry)
R: Karel Lamač V: Meissner, 1934 VV: František Jerhot N: divadelní hra V tlamě velryby S: Emil Artur LongenKarel MelíšekJaroslav Mottl K: Otto Heller Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fiala: píseň Jednou se musíme rozejít, Eman Fiala: píseň Dobrou noc, good night T: Karel MelíšekJaroslav Mottl Zp: Ljuba HermanováVlasta Burian Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Vlasta Burian (Eman Vovísek/strýc Jonathan-Jonáš), Čeněk Šlégl (továrník Adolf Daněk, Emanův bratr), Adina Mandlová (Liduška, žena továrníka Daňka), Hana Vítová (sekretářka u Daňka Josefinka), Václav Trégl (sluha u Daňka), Jan W. Speerger (zahradník u Daňka), Mariana Hellerová (teta Matylda, bývalá Hanibalova že), Theodor Pištěk (Hanibal, Vovískův strýc v blázinci), Ljuba Hermanová (tanečnice Káťa), Antonín Vaverka (Kátin snoubenec), Máňa Hanková (Kátina přítelkyně), Jaroslav Marvan (MUDr.Karner, ředitel nervového san), Antonín Holzinger (lékař v sanatoriu), František Černý (hostinský), Mario Karas (majitel konfekce), Karel Postranecký (strážník/konzulární úředník amer.k), František Říha (kočébr), Ferdinand Jarkovský (domovník), Fred Bulín (konzulární úředník), Němec Karel (2) (zřízenec sanatoria), Antonín Jirsa (ošetřovatel), Eduard Šimáček (blázen - meteorolog), Václav Menger (blázen - Kryštof Kolumbus), Jiří Hron (blázen s játrovými knedlíčky), Jarka Pižla (host v hospodě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Meissner Pr: 21.12.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Eman Vovísek zapíjí nešťastnou lásku k Lidušce, která se provdala za jeho bratrance, továrníka Daňka. Protože je Eman v opilosti agresivní, odvezou ho do nervového sanatoria, kde se sejde se strýcem Hanibalem. Hanibal se zhroutil poté, co se s ním rozešla manželka Matylda. Matylda chtěla být volná, aby se mohla provdat za svou první lásku, strýce Jonathana, který má přijet z Ameriky. Jonathan pošle telegram, že se zdrží v Paříži. Daňkovi se taková situace nehodí. Předpokládal, že se Liduška bude věnovat návštěvě z Ameriky a on sám mezitím pojede za milenkou. Navštíví proto Vovíska a přemluví ho, aby hrál roli Jonathana. Když Matylda zjistí, že Jonathan je už v Praze, začne ho pronásledovat. Hanibal uteče ze sanatoria a ze žárlivosti chce domnělého Jonathana zabít. Do všeobecného zmatku přichází skutečný Jonathan a prozradí, že přijel jen proto, aby všem oznámil své zasnoubení s mladou Američankou. Matylda se vrátí k Hanibalovi a Vovísek k sekretářce Josefince, která ho už dávno miluje.
   Eman Vovísek turns to drink when his love Liduška marries his cousin, the industrialist Daněk. Because Eman becomes aggressive when he drinks, he is taken to a sanatorium specialising in nervous disorders where he meets his uncle Hanibal. Hanibal had a nervous breakdown after his wife Matylda left him. Matylda wanted her freedom so she could marry her first love, uncle Jonathan, who was supposed to come over from America. Jonathan sends a telegram that he will be detained in Paris. Daněk is annoyed at this turn of events since he was counting on Liduška spending her time with her visitor from America while he would meanwhile go off with his lover. He therefore visits Vovísek and persuades him to pretend to be Jonathan. When Matylda discovers Jonathan is already in Prague, she starts following him. Jealous Hanibal escapes from the sanatorium intending to kill the person he believes to be Jonathan. Finally the real Jonathan appears amid all the chaos and tells them that he came only to announce to everyone that he is engaged to a young American girl. Matylda goes back to Hanibal and Vovísek turns his affections towards Josefinka, a secretary, who had loved him for a long time.