Nevinná  (The Innocent Girl)
R: Václav Binovec V: Continental, 1939 VV: František Jerhot N: Pavel Keller S: Felix de la Cámara AR: Josef Zezulka K: Jaroslav Tuzar Hu: František Svojík; archivní – František Svojík: píseň Pro lásku ztracenou nenaříkám, František Svojík: píseň Nevidím - neslyším, když tebe líbat smím, píseň Žádnej neví, co jsou Domažlice T: František Kudrna Zp: Jiřina Šejbalovázpěvák barový Arch: Bohumil Heš St: Marie Bourová Zv: Emanuel Formánek NT: Lorenc H: Otomar Korbelář (ing.Jiří Novák), Vladimír Borský (skladatel Petr Bartoň), Adina Mandlová (Jarmila Černá později Novákova žen), Gabriel Hart (domkář Černý, otec Jarmily), František Kreuzmann (Jarmilin bratr Josef), Jiřina Šejbalová (revuální hvězda Jasmína Dalia), Marie Ptáková (teta ing.Nováka), Růžena Šlemrová (Klečínská, společnice paní Jarmily), Jarmila Beránková (komorná u paní Jarmily Marie), Doďa Pražský (barman na lodi), Hermína Vojtová (trhovkyně Vosátková), Josef Waltner (starosta), Slávka Rosenbergová (starostova žena), Josef Příhoda (venkovan), Jindřich Fiala (venkovan), Ota Motyčka (opilec), Vladimír Smíchovský (listonoš), František Paul (oddávající úředník), Jan Černý (sluha u ing.Nováka), Rudolf Macharovský (tanečník v páru), Ema Karlová (tanečnice v páru), Vladimír Pospíšil-Born (vyšetřující komisař dr.Hnátek), František Černý (host na večírku u Jasmíny), Václav Mlčkovský (host na večírku u Jasmíny), Roden Karel (1) (host na večírku u Jasmíny) Fo: 35 mm Ve: česká D: Continental Pr: 24.11.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Inženýr Jiří Novák se vrací z Ameriky do Domažlic. Zároveň opustí milenku, zpěvačku Jasmínu Daliu. Chce si najít dívku z jiného prostředí. Po návratu okouzlí Jiřího tetina služebná Jarmila. Jarmila žije skromně a podporuje otce, který hodně pije, a bratra Josefa, povaleče a hráče. Jiří se s Jarmilou ožení a uvede ji do společnosti. Jejich manželství je velmi šťastné. Často je však navštěvuje Jasmína, která se chce Jiřímu pomstít. Využije jeho nepřítomnosti, pozve Jarmilu na večírek a opije ji. Pak pošle skladatele Bartoně, aby Jarmilu vyprovodil, a vyrozumí Jarmilinu společnici, paní Klečínskou, že Jarmila šla domů s mužem, do něhož se na večírku zamilovala. Klečínská se rozhodne zůstat u Jarmily na noc. Po Bartoňově odchodu se do domu vloudí Josef, který je pronásledován četníky, a žádá Jarmilu o pomoc. Klečínská se domnívá, že se Bartoň vrátil, a vše vyzradí po návratu Jiřímu. Po roztržce Jiří Jarmilu opouští. Podezření se vysvětlí až rozhovorem Jiřího s četníkem, který zatkl Josefa. Jiří spěchá domů. Vrací se právě včas, aby odvrátil zoufalou Jarmilu od sebevraždy.
   Engineer Jiří Novák returns home to Domažlice from America after leaving his lover, the singer Jasmína Dalia. He wants to find a girl from a different environment. After his return he finds himself captivated by his aunt's maid Jarmila. Jarmila lives a modest life and supports her father, a heavy drinker, and her brother, a gambler and good-for-nothing. Jiří marries Jarmila and introduces her into society. Their marriage is very happy although they are frequently visited by Jasmína who tries to take her revenge for the way Jiří had treated her. She seizes her chance in his absence and invites Jarmila to a party and gets her drunk. She then sends the composer Bartoň to accompany Jarmila home and makes sure that Jarmila's companion Mrs Klečínská knows that Jarmila left with a man, informing her that she had fallen in love with him at the party. Klečínská decides to stay the night at Jarmila's. After Bartoň has left the house, Josef, who is being followed by the police, sneaks in and asks Jarmila for help. Klečínská thinks that Bartoň has returned and she tells Jiří everything on his return. After an argument, Jiří leaves Jarmila. Jiří's suspicions are put allayed after a conversation with the policeman who arrested Josef. Jiří hurries home. He returns just in time to save a despera