Neporažená armáda  (Army Undefeated)
R: Jan Bor V: Lucernafilm, 1938 VV: Jan Sinnreich N: A.J. UrbanV.A. Lukáš S: A.J. UrbanV.A. Lukáš K: Jan Roth Hu: Roman BlahníkKarel Hašler; archivní – Karel Hašler: píseň Naši kadeti (Pochod), lidová píseň: píseň Zaleť, sokol, bílý pták, lidová píseň: píseň Ach, synku, synku, Karel Hašler: píseň Copak je to za vojáka? Nahr: Orchestr F.O.K. T: Karel Hašler Zp: František DibarboraBožena Šustrovásbor mužský Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef Zora H: Ladislav Boháč (posluchač vojenské akademie Jan Al), Jan Pivec (posluchač akademie Vladimír Boucha), Marie Blažková (Bouchalova matka), František Dibarbora (letec, posluchač voj.akad. Milan J), Oľga Borodáčová (vdova Jurčíková, Milanova matka), Andrej Bagar (štábní kapitán Michal J., bratr Mi), Mária Bancíková (Michalova žena Olga), Ríša Novák (malý Rostislav), Vydra Václav st. (továrník Jiříkovský), Eva Gerová (dcera Jiříkovského Zdenka), Milada Gampeová (teta Jiříkovská), Božena Šustrová (Růžena Králová), Zdeněk Štěpánek (generál, velitel akademie), Karel Postranecký (kapitán, generálův pobočník), Bedřich Vrbský (plukovník), Vladimír Štros (plukovníkův pobočník), Josef Gruss (poručík akademik Novotný), Vydra Václav ml. (posluchač lesnické školy Kareš), Jaroslav Vojta (starosta Vávra), Míla Mellanová (děvče ze střelnice), Jaroslav Průcha (rekrut Dvořák), Vítězslav Boček (kapitán vojenské akademie), František Kreuzmann (kapitán, profesor balistiky na aka), Gustav Hilmar (kapitán), Josef Rozsíval (profesor akademie), Karel Beníško (letecký instruktor), Karel Dostal (konzul v Egyptě), Josef Sládek (železničář), Jan W. Speerger (majitel střelnice), Marie Podvalová (zpívá árii z Libuše B.Smetany), Vladimír Řepa (rekrut), František Hlavatý (rekrut), Hartman Jiří (2) (kadet vytahující vlajku) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 28.10.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Mladý zemědělský dělník Jan Aleš z pošumavské vesnice je povolán na vojnu. V novém prostředí se Janovi líbí a tak zůstává jako délesloužící. S úspěchem složí zkoušku na vojenskou akademii. Ve škole se nejvíc přátelí s kolegou Milanem Jurčíkem. Jan pilně studuje a Milan ho k vycházce do města musí přinutit. Seznámí se se dvěma dívkami a do jedné z nich - dcery továrníka Zdenky Jiříkovské - se Jan zamiluje. Dívka jeho cit opětuje, ale otec této známosti nepřeje. Nemá syna a byl by rád, aby se dcera provdala za někoho, kdo převezme v budoucnosti továrnu. Přicházejí vánoce a vojáci se rozjíždějí k rodinám. Jan je pozván k Jiříkovským. Milanův bratr Michal se má vrátit právě na Štědrý den z leteckých závodů v cizině. Marně však na něj čekají manželka s malým synkem, matka i bratr. Michal zahynul při havárii svého letadla. Jan požádá o propuštění z armády, aby se mohl oženit se Zdenkou. Když je vyhlášena mobilizace, Jan svou žádost ruší. Zdenka je na něho hrdá stejně jako budoucí tchán. Vojáci se bez boje musí vrátit domů, ale jejich odhodlání bránit svou vlast zůstává.
   The young agricultural worker Jan Aleš from the Šumava mountain region is called up to join the army. He likes his new environment and so he stays on after his service has ended. He is also successful during his entrance exams for the military academy. His best friend at the college is Milan Jurčík who has to force him to go into town on his nights off to keep him away from his books. They make the acquaintance of two girls and Jan falls in love with one of them - Zdenka Jiříkovská, the daughter of an industrialist. The girl returns his feelings but her father will not hear of the match. He has no son but he hopes that his daughter will marry someone who will take care of the factory in the future. Christmas approaches and the soldiers go back to their families. Jan is invited to the Jiříkovskýs. Milan's brother Michal is to return on Christmas Eve from a flying competition abroad. His wife and small son, mother and brother wait in vain for him to come. Michal has been killed in a plane crash. Jan asks to be released from the army so that he can marry Zdenka. A mobilisation is announced and Jan cancels his request. Zdenka is proud of him, as is his future father-in-law. The soldiers must return; although they have yet to see battle, they are fully prepared to defend their country