Nebe a dudy  (Chalk and Cheese)
R: Vladimír Slavínský V: Lucernafilm, 1941 VV: Oldřich Papež N: Jaroslav MottlFrantišek Vlček S: František Vlček AR: Eduard Šimáček K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Nám je to jedno, píseň Loučení, loučení, píseň Namluvil si malý rajteráček, píseň Tovačov, Tovačov T: František Kudrna Zp: Jiří BlahníkBlahník Lumír (hra na harmoniku) Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Emil Poledník H: Jindřich Plachta (skalák Antonín Fábera), Jana Romanová (Anči, Fáberova dcera), Jiří Blahník (Tonda, Fáberův synovec), Lumír Blahník (Vašek, Fáberův synovec), Jaroslav Marvan (průmyslník Rudolf Bartoš), Raoul Schránil (ing.Oldřich Čermák, Bartošův synov), Antonie Nedošinská (kuchařka Fanynka), Zdeněk Podlipný (sluha Jakub), Karel Dostal (Bartošův lékař), František Filipovský (Bartošův tajemník), Sláva Grossmann (účetní Jahoda), Antonín Holzinger (ředitel továrny), Vladimír Pospíšil-Born (ředitel velkostatku), Jan Černý (ředitel cementárny), Jiří Vondrovič (řidič Vojtěch), L.H. Struna (lamač Jarda), Vladimír Růžička (lamač Lojza), Václav Švec (lamač), Miloš Šubrt (lamač), Bolek Prchal (četnický strážmistr), Fanča Lopatová (služka Běta), Vladimír Řepa (lékař), Robert Vyhlídka (zevloun), A. Somolová (ošetřovatelka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 31.10.1941 © Národní filmový archiv 
 
   Rudolf Bartoš, majitel statku, lomu a továrny, je velmi bohatý. Je to však muž nepřístupný a popudlivý, postrach všech zaměstnanců. Jednoho dne se nešťastně zraní po pádu ze srázu u řeky. Naříkajícího muže najde skalák Fábera a dopraví ho do své chalupy. Fábera žije s hezkou dcerou Anči a svými osiřelými synovci - dvojčaty Tondou a Vaškem. Několik dní strávených mezi těmito chudými, ale láskyplnými lidmi, zcela změní Bartošův pohled na svět. Přívětivým chováním po návratu do své vily šokuje své podřízené, lamačům v lomu přidá na platech. Pravidelně navštěvuje Fáberovu rodinu. Stará pýcha však znovu nabude vrchu, když zjistí, že se jeho synovec Oldřich chce oženit s Anči. Rozejde se s ním ve zlém a Fáberovi, který nechce dceři zakázat sňatek, dá dokonce výpověď. Brzy si však uvědomí, že přestřelil. Fáberovi pošle ve výplatním sáčku omluvný dopis. Málem je pozdě. Rozrušený Fábera se ještě před výplatou zřítil ze skály. Jeho zranění není naštěstí smrtelné a tak Bartoš nepřijde o svého jediného přítele.
   Rudolf Bartoš, the owner of a farm, quarry and factory, is extremely rich, however, he is unapproachable and irritable, and the dread of his employees. One day he falls down a steep slope by a river and hurts himself. The quarryman Fábera finds him groaning in pain and takes him to his cottage. Fábera lives with his pretty daughter Anča and his orphaned nephews - the twins Tonda and Vašek. The several days spent in the company of these poor but loving people completely changes Bartoš's view of the world. He shocks his servants with his affable behaviour on his return home and he increases the wages of the men working for him in his quarry. He continues to visit the Fábera family. His old pride, however, comes to the surface once again as he discovers that his nephew Oldřich wants to marry Anča. They part on bad terms and Fábera, who does not want to prevent his daughter marrying, is given the sack. Bartoš soon realises he had overstepped the mark. He sends Fábera a letter of apology with his payslip. It is almost too late. Before payday arrives, Fábera, upset by recent events, slips on the rock and has a serious fall. Fortunately, his injury is not fatal, thus the life of Bartoš's one true friend is saved.