Naši furianti  (Our Swaggerers)
R: Vladislav VančuraVáclav Kubásek V: P.D.C. (J.V.Musil), 1937 VV: Karel Šilhánek N: divadelní hra Naši furianti S: Vladislav VančuraVáclav Kubásek K: Karel Degl AK: Jaromír Holpuch Hu: Jaroslav Křička; archivní – František Hais: píseň Na hranicích města německého, píseň Vzali mě na vojnu, píseň Já jsem malý mysliveček Nahr: Orchestr F.O.K. T: František Hais Zp: Eva SvobodováZdeněk Hora Arch: Alois Mecera St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš H: Vydra Václav st. (starosta a sedlák Filip Dubský), Antonie Nedošinská (Marie, Dubského žena), Zdeněk Hora (Václav, syn Dubských), František Havel (dědeček Petr Dubský), Jaroslav Vojta (sedlák první radní Jakub Bušek), Míla Mellanová (Frantina, Buškova žena), Zlata Hajdúková (Verunka, dcera Buškových), Jindřich Plachta (vysloužilec Valentin Bláha), Jan W. Speerger (vysloužilec Tomášek), Theodor Pištěk (švec Habršperk), Marie Glázrová (Markytka), Václav Trégl (sedlák Matěj Šumbal), Hermína Vojtová (Marijánka, Šumbalova žena), Ladislav Janeček (Tobiáš, bratr Markytky), František Kovářík (krejčí František Fiala), Lola Skrbková (Terezka, Fialova žena), Eva Svobodová (Kristinka, dcera Fialových), Felix Kühne (hostinský Marek Ehrman), Julius Baťha (závodčí žandarmů), Fanča Lopatová (Bětka), L.H. Struna (chasník Honzík), František Kreuzmann (radní a včelař Šmejkal), Karel Jičínský (radní Václav Kožený), Antonín Jirsa (soused), Jindřich Fiala (soused), Karel Veverka (soused), Václav Menger (majitel střelnice), Ota Motyčka (učitel), Bolek Prchal (řezník), Josef Steigl (řezník), Karel Černý (lesní), Josef Mach (čeledín), Kraus Josef (2) (čeledín) Fo: 35 mm Ve: česká D: P.D.C. (J.V.Musil) Pr: 04.03.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Nejbohatší sedlák a starosta v Honicích Dubský má syna Václava. První radní ve vsi a rovněž bohatý sedlák Bušek je otcem Verunky. Mladí lidé se mají rádi a chtěli by se vzít. Otcové jsou však tvrdohlaví a neustále mají mezi sebou spory. Pro množící se krádeže má být ve vsi ustanoven ponocný. Jedním kandidátem je vysloužilý voják Bláha, jehož podporuje Dubský. Bušek chce zase prosadit krejčího Fialu. Fialova dcera napíše dopis vyhrožující paličstvím, jehož autorství je připisováno Bláhovi. Když se ukáže, kdo napsal výhružný dopis, stává se ponocným Bláha. Rozlícený Bušek odmítá dát souhlas se svatbou obou mladých lidí. Zoufalý Václav se chce nechat naverbovat na vojnu. Až hrozba vězení za pytláctví, jehož svědky byli Verunka s Václavem, přiměje Buška ke změně názoru. Před zraky svých spoluobčanů podává Dubskému ruku na usmířenou.
   Dubský, the mayor and wealthiest farmer in Honice, has a son called Václav. The chief councillor and equally wealthy farmer Bušek has a daughter, Verunka. The young people are in love and would like to marry. The fathers, however, are stubborn and are constantly arguing with each other. In order to combat the growing number of thefts in the village, a night watchman is to be hired to keep an eye out for trouble. One of the candidates is the retired soldier Bláha whom Dubský supports. His rival is the tailor Fiala who is recommended by Bušek. Fiala's daughter writes a letter threatening arson whose authorship is believed to be that of Bláha. Verunka and Václav are witness to an irreparable act of poaching perpetrated by Verunka's father. When it is discovered who wrote the threatening letter, Bláha is appointed night watchman. The enraged Bušek, however, refuses to give his consent to the young couple's marriage. In despair, Václav decides to join the army. It is only when Bušek faces a prison sentence for poaching that he changes his attitude and he offers his hand in reconciliation to Dubský in front of the other villagers.