Načeradec král kibiců  (Načeradec, King of the Kibitzers)
R: Gustav Machatý V: AB, 1932 N: novela S: Karel PoláčekGustav Machatý K: Václav Vích Hu: Josef Kumok; archivní – Georges Bizet: převzatá Carmen (Toreadore smělý), Josef Kumok: píseň Píseň o karetní hře, Rudolf Friml: píseň Zdá se mi, že znám ty tahy známé (na nápěv písně Za tichých nocí), píseň Za tichých nocí (parodie) T: Karel PoláčekJan Červenka Zp: Hugo HaasTheodor SchützJosef ZoraJosef LoskotJaroslav Vojta Arch: Hanuš Gödert St: Antonín Zelenka Zv: Helmuth NeumannJosef Zora H: Hugo Haas (obchodník Richard Načeradec), Jožka Vanerová (Hedvika, Načeradcova žena), Hana Vítová (advokátka Edith, dcera Načeradcový), Jaroslav Vojta (obchodník Jaroslav Dundr), Roman Roda-Růžička (mladý advokát, Dundrův syn), Emanuel Hříbal (majitel detektivní kancel. Kamil T), Marie Grossová (manželka pana Tachecího), Jan Sviták (obchodní zástupce Fred Oliver Find), Theodor Pištěk (MUDr.Hugo Bondy), Betty Kysilková (služka u Načeradců Kristýna), Stanislav Neumann (učedník u Načeradce), František Hlavatý (páter Boháč), Felix Kühne (čtenář novin), Karel Dostal (soudce), Přemysl Pražský (žebrák), Theodor Schütz (srdcový král), Josef Zora (kulový král), Josef Loskot (zelený král), Milka Balek-Brodská (žena u soudu), F.X. Mlejnek (tlustý tanečník), Mario Karas (hráč kulečníku), Antonín Frič (fotograf) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 12.02.1932 © Národní filmový archiv 
 
   Majitel obchodu s konfekcí pan Načeradec tráví většinu volného času v kavárně, kde hrává při minerálce šachy s majitelem konkurenčního obchodu panem Dundrem. Načeradcova dcera Edith začíná v advokacii shodou okolností stejně, jako její přítel, Dundrův syn. Pan Načeradec zaskakuje v karetní společnosti často za pana Findajse, který se v těchto chvílích věnuje manželce dalšího z hráčů, pana Tachecího, majitele detektivní kanceláře. Výhry si Načeradec ponechává, prohrané peníze musí platit Findajs. Jednoho dne kibicuje pan Načeradec při hře tak nešťastně, že mezi ním a panem Dundrem dojde k prudké hádce, která končí u soudu. Oba pány zastupují jejich děti, které však mají ze situace spíše legraci. Načeradec je odsouzen k dvaceti čtyřem hodinám vězení. Z rozsudku "těžce" onemocní. Teprve teď se oba rivalové smíří. Edith a mladý Dundr slaví svatbu. Pan Tachecí se dozví o nevěře své ženy a konečně se může v klidu rozvést.
   Mr Načeradec, the owner of a clothes shop, spends most of his leisure time in a café where he drinks mineral water and plays chess with his competitor, Mr Dundr. By chance, Načeradec's daughter Edith begins her work as a lawyer at the same time as her friend, Dundr's son. Mr Načeradec frequently steps in for Mr Findajs at the card table when the latter prefers to call upon the wife of another cardplayer, Mr Tachecí, the owner of a detective agency. Načeradec keeps his winnings, and Findajs has to pay out. One day Načeradec finds himself an unfortunate kibitzer during a card game and a serious row ensues between him and Dundr which ends up in court. Both gentlemen are represented by their own children who take the situation more as a joke. Načeradec is sentenced to twenty-four hours in prison. After hearing the verdict he becomes "seriously" ill, but it is only now that the two rivals are reconciled. Edith and young Dundr celebrate their wedding. Mr Tachecí finds out about his wife's infidelity and is finally able to divorce her with peace of mind.