Na tý louce zelený  (On the Green Meadow)
R: Karel Lamač V: Elekta, 1936 VV: Jan Reiter N: opereta Na tý louce zelený, Karel TobisVáclav Mírovský: opereta Na tý louce zelený S: Václav Wasserman AR: Rudolf Stahl K: Otto Heller Hu: Jára Beneš; archivní – Jára Beneš: píseň Na tý louce zelený, Jára Beneš: píseň Tvé foto, Jára Beneš: píseň Když hvězdy svítí, Jára Beneš: píseň Tvé foto, Jára Beneš: píseň Venoušku, Venoušku Nahr: Orchestr F.O.K. T: Vladimír Rohan Zp: sborKarel LamačJára KohoutOldřich NovýRaoul SchránilHelena BušováVěra Ferbasová Arch: Štěpán Kopecký St: Ervín Drexler Zv: Josef Zora H: Karel Lamač (soukromý docent Václav Bulfínek), Helena Bušová (Alena Skalická), Jára Kohout (hajný Matěj Štětivec), Betty Kysilková (Barbora, Štětivcova žena), Věra Ferbasová (Hanči, dcera Štětivcových), Theodor Pištěk (nadlesní Bruno Eisenkulka), Raoul Schránil (lesní inženýr Miloš Miláček), Oldřich Nový (sňatkový podvodník Gustav Horowitz), Růžena Šlemrová (majitelka salonu krásy Lola Paličk), František Roland (velkostatkář Vojtěch Skalický), Ota Motyčka (soukromý detektiv Tintěra zv.Tajnt), F.X. Mlejnek (kuchař Králíček), Václav Menger (správce), Marie Ptáková (chůva), Elsa Vetešníková (komorná), Bobina Prošková (komorná), Lída Vosyková (cikánská tanečnice), Emanuel Hříbal (zaměstnanec panství), Jaroslav Bráška (zaměstnanec panství), František Malý (zaměstnanec panství), Josef Zezulka (zaměstnanec panství), Karel Šilhánek (zaměstnanec panství), Jiří Hron (lokaj), Bohdan Lachman (lokaj), Miroslav Rudlof (lokaj), Míla Reymonová (zákaznice salonu krásy), Běla Tringlerová (zákaznice salonu krásy), Mimi Erbenová (zákaznice salonu krásy), Eduard Šimáček (pouťový vyvolávač), Jan Richter (naslouchající host v restauraci) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 07.08.1936 © Národní filmový archiv 
 
   Alena Skalická se vrací po studiích na své panství, které zatím spravoval její strýc. Jeho pravou rukou je lesní inženýr Miloš Miláček. Alena s sebou přivezla docenta Bulfínka, který má statky zmodernizovat, a sňatkového podvodníka Gustava Horowitze, jenž se jí vlichotil a nechal se najmout do jejích služeb. Dívka stroze odbude slavnostní přivítání a projeví nedůvěru k dosavadnímu způsobu hospodaření, což jí později Miloš vyčte. Připomene jí také společné zážitky z dětství. Po nedorozumění opustí mladík spolu s propuštěným hajným své místo, jež převezme podnikavý Horowitz. Docent Bulfínek se zamiluje do Hanči, dcery hajného Štětivce. Alena, zmatená Horowitzovými plány i obletováním, se radí se strýcem, ale s Milošem se smířit nedokáže. Aby posílila jeho žárlivost, oznámí své zasnoubení s docentem, přestože on se uchází o jinou. Ale nakonec zamilovaní najdou k sobě cestu.
   After completing her studies, Alena Skalická returns to her estate, managed by her uncle in her absence. Miloš Miláček, a forestry engineer, is his right-hand man. Alena brings with her associate professor Bulfínek who is to modernise the estate, and imposter Gustav Horowitz who showered her with flattery and managed to persuade her to give him a job. The girl sternly waves aside the ceremonial welcome prepared for her and speaks of her misgivings about the farm management. Miloš later rebukes her for this and reminds her of the time they spent together in their childhood. After a misunderstanding the young man resigns from his job along with a gamekeeper who had been fired; his place is taken by the enterprising Horowitz. The professor has fallen in love with the gamekeeper's daughter Hanča. Alena, bewildered by Horowitz's plans and courtship, listens to the advice of her uncle but she cannot make her peace with Miloš. In order to make him jealous, she announces her plans to marry the professor, even though he is courting another. In the end all is explained and the loving couple find a way to settle their differences.