Na Svatém Kopečku  (On Holy Hill)
R: Miroslav Cikán V: Lepka, 1934 VV: František Lepka N: opereta Na Svatém Kopečku, Rudolf Nížkovský: opereta Na Svatém Kopečku S: Václav WassermanJaroslav MottlKarel Melíšek K: Jaroslav Blažek Hu: Vlastislav Antonín Vipler; archivní – Vlastislav Antonín Vipler: píseň Na svatém Kopečku cestičky jsou, Vlastislav Antonín Vipler: píseň Me Hanáci, me jsme chlapci, Vlastislav Antonín Vipler: píseň Panenko svatokopecká, ty to víš, píseň Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali, píseň Prijdi ty, šuhajko, ráno k nám, píseň Piju já, piju já, píseň Nepij, Jano, nepij vodu, píseň Dobrú noc, má milá, dobrú noc, píseň Nečekej, děvče mé, píseň Horo, horo, vysoká jsi Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jiří BaldaRudolf Nížkovský Zp: sborValentin ŠindlerBajo trio Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Jaroslav Vojta (statkář Holeček), Marie Grossová (zpěvačka Mája Malínská), Jiřina Steimarová (Heda, dcera Malínské, neteř Holečk), Valentin Šindler (Matěj Křópal z Břochovan), Rudolf Lampa (ing.Stáňa Mareš, Křópalův synovec), Světla Svozilová (Běta, přítelkyně Hedy), Ladislav Pešek (majitel konfekce a básník Voříšek), Jindřich Plachta (šafář u Holečka Jakub), Zdeňka Baldová (hospodyně u Holečka Králová zv.Krá), Václav Trégl (portýr v hotelu), Jaroslav Bráška (ředitel hotelu), Josef Kotalík (profesor Helsing), Bohumil Mottl (Helsingův přítel), Marie Nademlejnská (dáma se slunečníkem v hotelu), Setleři (sbor), Oldřich Kovář (zpěvák), Bajo trio (dívčí sbor) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lepka Pr: 26.12.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Statkář Holeček žije u Svatého Kopečku se svou neteří Hedou, kterou se rozhodne výhodně provdat. Tajně se setká s Matějem Křópalem, strýcem budoucího ženicha, a oba vše bez vědomí mladých naplánují. Heda si však kromě dopisu od kamarádky Běty, která ji chce přijet navštívit, přečte i list pro strýce, z něhož zjistí, že není úplným sirotkem. Její matka chtěla být zpěvačkou a odešla k divadlu. Mezitím Hedin budoucí ženich Stáňa Mareš hledá řešení, jak uniknout sňatku. Nechce se mu do promyšlené akce strýců, podle níž by měl přijet na statek jako agronom a tam se nenápadně seznámit s Hedou. V jeho úloze se ho uvolí zastoupit kamarád Voříšek, který celou lest prozradí Bětě, s níž se seznámil ve vlaku. Když záměnu odhalí Holeček, začne Voříškovi nakládat těžkou fyzickou práci. Mladík, zamilovaný do Běty, se však práci nebrání. Heda se dočte v novinách o pobytu slavné zpěvačky v Luhačovicích. Vydá se tam s Bětou a pozná tak svoji matku. Náhodou zde Heda potká také ing. Mareše, který se do ní hned zamiluje. Situaci zkomplikuje příjezd obou rozezlených strýců i s Voříškem, ale Svatý Kopeček se nakonec přesto raduje z dvojnásobné svatby.
   Holeček, a landowner, lives near Svatý Kopeček (Holy Hill) with his niece Heda for whom he has decided to arrange a profitable marriage. He holds secret meetings with Matěj Křópal, the uncle of her future husband, and they plan the event without the young couple's knowledge. Heda receives a letter from her friend Běta who plans to come and visit her but also finds a letter for her uncle in which she discovers that she is not a complete orphan. Her mother aspired to be a singer and she left for the theatre. Meanwhile Heda's future husband Stáňa Mareš is seeking a way to escape the marriage. He does not want to become involved in the uncles' plot, according to which he is to arrive at the farm pretending to be an agronomist and surreptitiously get to know Heda. His friend Voříšek offers to step into his shoes and he tells the whole cunning plan to Běta whom he meets on a train. When Holeček discovers that there has been an exchange of prospective bridegrooms, he starts forcing Voříšek to do hard manual labour. The young man, in love with Běta, carries out his work with elan. Heda reads in the papers that a famous singer is staying at the Luhačovice spa. She travels there with Běta and makes the acquaintance of her mother. Heda also meets Mareš by chance who falls in love with her t