Na sluneční straně  (On the Sunny Side)
R: Vladislav Vančura V: AB, 1933 VV: Julius Schmitt N: Vladislav Vančura S: Vítězslav NezvalRoman JakobsonMiloslav Disman K: Jan StallichJaroslav Blažek Hu: Jiří FialaEman Fiala; archivní – píseň Narodilo se srdíčko Zp: Babula TreybalováPetr Schulhoff Arch: Bedřich Feuerstein St: Jiří Slavíček Zv: František Šindelář H: Vydra Václav st. (ing.Josef Rezek), Zdeňka Gräfová (Rezkova žena), Babula Treybalová (Rezkových dcera Alžběta), Magda Kopřivová (posluhovačka Anežka Kolbenová), Petr Schulhoff (Honza, syn Anežky Kolbenové), Jindřich Plachta (vychovatel), Čeněk Šlégl (rada), Růžena Šlemrová (předsedkyně výboru Dětského domova), Ludvík Veverka (Seidl), Bohuš Záhorský (člen vychovatelského sboru), Hana Becková (agentka pojišťovny z Berlína Willi), Ladislav Hemmer (Seidlův obchodní nadhaněč), Němec Karel (2) (Seidlův obchodní nadhaněč), Bohdan Lachman (ředitel vychovatelského sboru), Anna Švarcová (členka výboru Dětského domova), Jan W. Speerger (strážník), Jarmila Švabíková (mixérka v baru), Walter Schorsch (host v kavárně), Vladimír Čech (tanečník v baru), Alexander Svoboda (tanečník v baru), Horáček Jaroslav (2) (tanečník v baru), Filip Balek-Brodský (majitel obchodu střižním zbožím), František Říha (příručí), Václav Menger (číšník v automatu), Anka Pulkrábková-Podhorová (dáma ze společnosti), Miloslav Disman (instruktor v Dětském domově), Josef Steigl (exekutor), Sláva Pospíšil (exekutor), Josef Loskot (nezaměstnaný), Stanislav Neumann (nezaměstnaný), Ilona Kubásková (nezaměstnaná), Antonín Jirsa (stěhovák), Eva Svobodová (služka), Dětský sbor učitele Dismana (děti), členové Legie malých (děti) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 01.12.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Pro Josefa Rezka není žádný obchod špinavý, jen když mu vynese peníze. Manželka, ve snaze udržet si jeho lásku, zanedbává dceru Babulu. Rezek pořádá pro své vlivné přátele večeři, pozve také přítelkyni Willi, která jako agentka pojišťovny uzavřela pojistku pro Babulu. Dívenka si hraje se svým kamarádem Honzou, synem posluhovačky Kolbenové, když večeři přeruší exekutoři. Willi ztropí skandál a zničená paní Rezková uvidí svého muže v pravém světle. Vzteklý Rezek vyhodí Honzu s tím, že k nim už jeho matka nemá chodit posluhovat. Honza chce matce pomoci a tak spolu s Babulou vyjde do ulic: chlapec hraje na harmoniku, děvče zpívá. Oba mají úspěch. Chytí je však strážník, který Babulu odvede k rodičům a Honzu pošle do dětského domova. Nešťastná Rezková se pokusí o sebevraždu a tak se Babula rovněž ocitne v domově. Dětem je spolu v domě "Na sluneční straně" lépe, avšak Babule se stýská. Rozhodnou se rodiče alespoň navštívit, ale paní Rezková je sama posílá zpět v přesvědčení, že v domově je o ně lépe postaráno.
   For Josef Rezek, no deal is dirty, so long as it brings him some money. His wife, in an attempt to keep his love, neglects her daughter Babula. Rezek gives a dinner for his influential friends and also invites his female friend Willi who, as his insurance agent, arranges a policy for Babula. The girl is playing with her friend Honza, the son of the daily help Kolbenová, when the dinner is interrupted by distrainers. Willi causes a scandal and the distraught Mrs Rezková sees her husband in his true light. Enraged, Rezek throws Honza out of the house saying that his mother will never be allowed back in the house to work for them. Honza tries to help his mother by taking Babula out to earn money on the streets: the boy plays the accordion and the girl sings. Both are successful. However, they are caught by a policeman who takes Babula back to her parents and sends Honza to a children's home. Mrs Rezková, unhappy at the turn of events, tries to take her own life and, consequently, Babula also finds herself in the children's home. The children are better off in the home, known as "On the Sunny Side", but Babula becomes homesick. They decide at least to visit their parents but Mrs Rezková sends them back herself convinced that they will be better looked after in the home.