Muži nestárnou  (Men Don't Age)
R: Vladimír Slavínský V: Lucernafilm, 1942 VV: Oldřich PapežVilém Brož N: divadelní hra Muži nestárnou S: Vladimír Slavínský AR: Eduard Šimáček K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Dobeš; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Znám jednu dívku), Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta (Proč bychom se netěšili), Josef Dobeš: píseň Vyznání (Madonno má), Josef Dobeš: píseň Skřivánčí árie, Josef Dobeš: píseň Chci říci Vám Nahr: Orchestr F.O.K. T: František Kudrna Zp: Jan PivecJana RomanováJarmila SmejkalováOlga AugustováŠímová Marie [dab] Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand Vácha St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Zita Kabátová (Helena Horníková, manželka tovární), František Roland (továrník Karel Horník), Jana Romanová (Jiřina Horníková, dcera), Eva Matějková (Jiřina v devíti letech), Jarmila Smejkalová (Helenka Krutinová, dcera Jiřiny), Jan Pivec (Stáňa Járský, syn profesora), Jaroslav Průcha (profesor gymnázia Járský), Marie Blažková (Stáňova matka), Gustav Nezval (lesní Jan Perner, bratr Heleny), Zdeňka Baldová (činovnice Ligy mravnosti paní Zají), František Filipovský (lékárník Stejskal), Elena Hálková (služka u Horníků Maryna), Marie Ptáková (babička, matka Heleny a Jana), Meda Valentová (nahluchlá paní baronka), Jiří Vondrovič (Rousek), Antonín Brož (továrník Krutina), František Vnouček (Otto, syn továrníka Krutiny), Krejčí Jaroslav (2) (předseda Ligy mravnosti Krakoška), Antonie Langrová (Krakošková), Gabriel Hart (lékař), J. Paclt (zahradník Josef Motyčka), Olga Augustová (zpěvačka slečna Rosnická), Josef Hořánek (host u paní baronky), Vladimír Růžička (konferenciér), André Farkaš (houslista), Viktor Socha (číšník na hradecké plovárně), Věra Skálová (kamarádka Heleny), J. Šimanová (kamarádka Heleny), Dagmar Lehovcová (kamarádka Heleny), Dagmar Prokopová (kamarádka Heleny) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 03.04.1942 © Národní filmový archiv 
 
   Rok 1911. V rodině postaršího továrníka Horníka vyučuje student Stáňa Járský devítiletou dceru Jiřinku hře na klavír. Mladík však miluje mladou a krásnou paní Horníkovou a rodiče ho raději posílají na studia do Vídně. V předvečer Stáňova odjezdu zůstavá shodou okolností paní Helena doma sama a podlehne vášnivému vyznání zamilovaného studenta. Rok 1920. Exportní odborník ing. Stáňa Járský potká v Praze nyní již dospělou Jiřinku. Mladí lidé se citově sblíží a Járský chce požádat o její ruku. Ovdovělá paní Horníková má však starosti s továrnou, kterou může zachránit jen fúze s podnikem pana Krutiny. Jiřinka se musí provdat za jeho syna. Rok 1939. Prošedivělý a mladistvě elegantní generální ředitel Járský se vrací z ciziny do Čech. Potkává Helenku, dceru Jiřiny a vnučku své první lásky. Mezi oběma vzplane velký cit. Na babiččino doporučení vyhoví tentokrát rodina Járského žádosti o Helenčinu ruku. Mohl by si totiž počkat ještě na další generaci.
   It is the year 1911. Student Stáňa Jarský is teaching Jiřinka, the nine-year-old daughter of the elderly industrialist Horník, to play the piano. The young man, however, is in love with the youthful, beautiful Mrs Horníková and his parents decide it would be better to send him off to study in Vienna. On the eve of his departure, Helena Horníková finds herself at home alone and she succumbs to his passionate declaration of love. It is now 1920. Export specialist ing. Stáňa Jarský meets the now adult Jiřinka in Prague. The young couple find themselves falling in love and Jarský plans to ask for her hand in marriage. The widowed Mrs Horníková, however, is concerned for the fate of the factory which she can only save by its merger with a plant owned by Mr Krutina. Jiřinka is forced to marry his son. 1939. The greying and youthfully elegant general director Jarský returns to Bohemia from his travels abroad. He meets Helenka, the daughter of Jiřinka and the granddaughter of his first love. The couple fall in love. On the grandmother's recommendation the family now consent to Jarský's request for Helenka's hand in marriage; after all, he could now be ready to experience another generation.