Muzikantská Liduška  (Liduška and Her Musician)
R: Martin Frič V: Lloyd, 1940 VV: J. JonášVáclav Dražil N: povídka Muzikantská Liduška S: Karel Steklý AR: Eduard Šimáček K: Jan Roth Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Lásko, bože, lásko, píseň Těžko mě maminka vychovala, píseň Kdybys měla, má panenko, sto ovec, píseň Smutno je mi smutno Nahr: Šroubek Karel, Orchestr F.O.K. Zp: sborsbor mužský Arch: Alois Mecera Výtv: Adolf Wenig St: Jan Kohout Zv: Antonín Rambousek Op: Karel Hašler H: Gustav Hilmar (sedlák Staněk), Marie Blažková (Veronika, Staňkova žena), Jiřina Štěpničková (Liduška, dcera Staňkových), Hermína Vojtová (statkářka Krejzová), Vilém Pfeiffer (syn Krejzové), Ella Nollová (kořenářka Frantina), Karel Černý (klarinetista Jaroš), Gustav Nezval (houslista Toník, Jarošův syn), Jaroslav Marvan (fagotista Liška), Eman Fiala (basista Chomelka), Josef Příhoda (trumpetista Kalina), Alois Dvorský (klarinetista), Ludvík Veverka (pozounista Honza Lahoza), Vojta Merten (valdhornista Homolka), Ferenc Futurista (c.a k.sanytrník Souček), Vladimír Hlavatý (tulák Klusoň), Jaroslav Vojta (rychtář), Naděžda Vladyková (venkovské děvče Mařenka), Stanislav Neumann (vesnický blázen Zlatý ženich), Jiří Fiala (učitel a varhaník Popelka), Gabriel Hart (Vočko, pomocník sanytrníka), Antonín Jirsa (Harhule, pomocník sanytrníka), Otto Čermák (farář), Viktor Nejedlý (venkovan), Eduard Ševčík (sedlák v kostele), Antonín Soukup (hostinský) Chor: Joe Jenčík Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd © Národní filmový archiv 
 
   Rodina bohatého sedláka Staňka se přistěhovala do malé vesnice. Dcera sedláka, Liduška, se zamilovala do houslisty Toníka, ale rodiče její lásce nepřáli a sami jí našli ženicha, syna místní usedlice Krejzové. Liduška Krejzu odmítla, ale staří Staňkovi přesto stanovili datum svatby. Liduška je rozhodnuta s Toníkem utéci, ale když se dozví, že je Toník povolán na vojnu, v zoufalství svolí, že si Krejzu vezme. Toník se nakonec z vojny vyváže, ale Staňkovi před ním Lidušku ukryjí. Při svatbě Toník naposledy zahraje Lidušce v kostele a uteče ze vsi. Liduška, dojata jeho hrou, prohlásí u oltáře, že byla ke sňatku donucena. Marně však po Toníkovi pátrá. Chodí od muziky k muzice, trápí se a její mysl se zatemní. Rodiče pochopí, jak dceři ublížili, ale nikdo jí už nemůže pomoci. Teprve kořenářka Frantina, která Toníka přivede, ukončí Liduščino trápení. Veliká radost Lidušku opět uzdraví a starý Staněk již nebrání jejímu sňatku s Toníkem.
   Wealthy farmer Staněk and his family move to a small village. Their daughter Liduška falls in love with the violinist Toník but her parents do not agree to the match and find her a bridegroom themselves in the son of the local woman Krejzová. Liduška rejects Krejza but her parents still set a date for the wedding. Liduška is determined to run off with Toník but when she discovers he is to be called up, her despair drives her to marry Krejza. Toník manages to discharge himself from the army but the Staněks won't let him near their daughter. During the wedding Toník plays for Liduška in the church for the last time and runs out of the village. Liduška, touched by his music, declares at the altar that she was forced into the marriage. Her search for Toník, however, is futile. She travels from one village dance to the next, she becomes wretched and her plight begins to affect her mind. Her parents realise that they had harmed their daughter but it is too late to help her. Only the herbalist Frantina is able to end Liduška's suffering when she brings Toník to her. Liduška's great joy brings her back to health and the old Staněk no longer try to prevent her wedding with Toník.