Mořská panna  (Mermaid, The)
R: Václav Kubásek V: Zdar (Vladimír Pošusta), 1939 VV: Vladimír PošustaVáclav Dražil N: divadelní hra Mořská panna S: Václav WassermanJarmila Svatá AR: Josef MachVáclav Štrup K: Ferdinand Pečenka Hu: Josef Stelibský; archivní – Josef Stelibský: píseň Sám nevím, proč svému stínu závidím T: Karel Melíšek Zp: Oldřich Kovář Arch: Bohumil Heš St: Božena Vališová Zv: František Pilát H: Jiřina Štěpničková (Klára), Bedřich Veverka (statkář Emanuel Hrdý), Vladimír Řepa (Karel Machač), Jára Kohout (obchodník Josef Sojka), František Salzer (dobrodruh Robert), Anna Letenská (Emanuelova žena Gábinka), Růžena Šlemrová (kněžna Witkónská), Eliška Pleyová (Machačova přítelkyně v baru), Eva Prchlíková (Sojkova přítelkyně v baru), Gabriel Hart (společník kněžny Witkónské), R.A. Strejka (společník kněžny Witkónské), Adolf Horálek (společník kněžny Witkónské), Josef Příhoda (cestující ve vlaku/ospalý muž v re), František Paul (muž na pláži), Míla Pačová (obstarožní světačka), František Haller (barman), Bedřich Bozděch (hotelový host s dětmi), Josef Waltner (hotelový vrátný), Karel Černý (ředitel hotelu), Emanuel Kovařík (vrchní v hotelu), Oldřich Kovář (zpěvák), Jiří Hron (hotelový host), Josef Bělský (kožišník), Marie Vildová (host v lázních), Ota Motyčka (Richard), Slávka Rosenbergová (Richardova žena), Emanuel Hříbal (listonoš), Wanda Vodičková (přítelkyně Gábinky), Přemysl Pražský (detektiv v herně), Václav Mlčkovský (zástupce sirotčince), Josef Krejčí (zástupce sirotčince), Adolf Marek (host v herně), Jiří Schreinzer (host v herně), Sláva Grossmann (host v herně), F.X. Mlejnek (host v herně), Michel Elaguine (host v herně) Fo: 35 mm Ve: česká D: Zdar (Vladimír Pošusta) Pr: 01.12.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Tři zámožní přátelé, Hrdý, Sojka a Machač, odjíždějí do mořských lázní na dovolenou. Na nádraží se s Hrdým loučí jeho starostlivá žena Gábinka. Muži předpokládají, že si užijí trochu v kasinu, na pláži a možná i nějaký malý flirt. V přímořském hotelu právě zjišťuje mladá krásná Klára, že ji opustil její milenec Robert a připravil ji o vše, dokonce i o garderobu. Doporučil jí, aby se, dokud je ještě mladá, dala vydržovat bohatým mužem. Klára však není tak špatná, dobrodruha Roberta milovala nezištnou láskou. Nyní jí přichází vhod společnost prostého a upřímného Emanuela Hrdého, který se stane jejím přítelem. Netrpí nouzí, protože je v hotelu, kam se přestěhovala, omylem považována za hraběnku cestující inkognito. Robert, který se vrátil, si mylně vysvětlí Klářin vztah k Emanuelovi a s pistolí v ruce ho oloupí o peníze a diamantové knoflíčky. Zklamaný Emanuel považuje Kláru za volavku. Dívka však telegramem přivolá Gábinku. Lstí sebere Robertovi uloupené věci a vrátí je Hrdému. Sama odjíždí hledat nový život.
   Three well-to-do friends, Hrdý, Sojka and Machač, go off on holiday together to a seaside spa. Gábinka, Hrdý's anxious wife, comes to the station to see him off. The men are hoping to live a little in the casino, on the beach and perhaps indulge in a little flirting. In a different hotel the young and beautiful Klára has just discovered that her lover has abandoned her and also stolen all her things, including her clothes. He had recommended to her that she find herself a rich man while she is still young. Klára, however, cannot think like this; it was not for money that she had loved the adventurous Robert. She now welcomes the simple and sincere company of Emanuel Hrdý who becomes a good friend. Klára has no financial difficulties because in the hotel where the three friends are staying, she is erroneously considered as a countess travelling incognito. Robert is mistaken about the relationship between Klára and Emanuel and, with a pistol in his hand, he robs him of his money and diamond buttons. Emanuel, feeling cheated, believes Klára to be a bait. The girl responds by sending a telegram to Gábinka asking her to come to the spa. She then uses her cunning to get back the stolen possessions and finally goes off in search of a new life.