Mlhy na Blatech  (Mist in the Moorland)
R: František Čáp V: Lucernafilm, 1943 VV: Vilém BrožKarel Šilhánek N: román Mlhy na Blatech S: František Čáp AR: František Milič K: Ferdinand PečenkaBruno StephanStaněk J.V. (přírodní snímky) Hu: Jiří Srnka Arch: Jan Zázvorka Kost: Fernand Vácha St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Zdeněk Štěpánek (sedlák Josef Potužák), Marie Blažková (manželka Potužáka), Vladimír Salač (Václav, syn Potužákových), Jarmila Smejkalová (Apolenka, dcera Potužákových), Terezie Brzková (zbudovská babička), Rudolf Hrušínský (čeledín Vojta), Jaroslav Zrotal (myslivec Radonický), Jaroslav Průcha (sedlák z Pašic Jakub Krušný), Marie Nademlejnská (manželka Jakuba Krušného), Josef Kotapiš (Jakub, syn Krušných), Helena Smolová (Anča, dcera Krušných), Vilém Pfeiffer (panský pěšák Martinák), František Kreuzmann (pytlák Karhoun), Miloš Nedbal (vyšetřující soudce), František Roland (košíkář Pavlíček), Vladimír Řepa (Lochnout), Otto Rubík (panský správce), František Filipovský (soudní úředník Novák), Deyl Rudolf ml. (pacholek u Potužáků Tomeš), Alois Dvorský (krejčí Mejstřík), Vladimír Šmeral (mladý sedlák u zbudovské babičky), Jan W. Speerger (porybný), Darja Hajská (hospodyně u zbudovské babičky), Bohuš Rendl (Ferda, druhý syn Krušného), Jaroslav Orlický (četník), František Kovářík (překupník), Arnošt MirskýŠpaček Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 14.01.1944 © Národní filmový archiv 
 
   Na statku sedláka Potužáka pracuje jako pasák koní sirotek Vojta, pracovitý, ale nezkrotný mládenec. S oblibou pytlačí v panských rybnících a lesích a úlovky prodává překupníkům. Potužákova šestnáctiletá Apolenka ho má ráda a on ji rovněž miluje neuvědomělou láskou. Její bázlivý bratr Václav Vojtu obdivuje, ale ten jím pohrdá. Apolenku přepadne v lese opilec Martinák. Vojta ho omráčí holí a uteče s Apolenkou. Naneštěstí se muž probírá právě, když jde okolo Václav, a udá ho pro přepadení. Václav je zatčen. Apolenka chce na Vojtovi, aby se přiznali, ale i bez toho je Václav brzy propuštěn. Vojta má výčitky a začne se chovat k Václavovi mnohem laskavěji. Znechutí se mu i zabíjení zvěře. Když vysvobodí z drátěného oka chycenou srnu, pobodá ho pytlák Karhoun nožem. Těžce raněného Vojtu zachrání léčitelské schopnosti babičky Potužákových. Mladíka čeká vojna a Potužák mu slíbí, že když bude mít v budoucnosti dobré místo, dá mu Apolenku za ženu.
   The orphan Vojta works as a horseherd for farmer Potužák. The wild young man is hard-working but unruly. He is fond of poaching animals on the lords' estates, in the forests and lakes which he sells to middlemen. Potužák's sixteen-year-old daughter Apolenka is in love with him, as he is with her, although he is unconscious of the fact. Her timid brother Václav admires Vojta while Vojta despises him. Apolenka is attacked in the forest by the drunk Martinák. Vojta stuns him with a rod and runs off with Apolenka. Unfortunately the man comes to just as Václav is walking past him and the latter is blamed for the attack. Václav is arrested. Apolenka wants Vojta to tell what really happened; although he says nothing, Václav is still released shortly afterwards. Vojta begins to feel pangs of guilt and starts behaving more kindly to Václav. He now even finds killing animals distasteful. When he lets a deer free from its trap, the poacher Karhoun stabs him with a knife. Vojta, seriously wounded, is saved by granny Potužák and her great healing potions. The young man now has to serve in the army but Potužák promises him that, if he acquires a good position in the future, he will be able to have Apolenka as his wife.