Mizející svět  (Disappearing World)
R: Vladimír ÚlehlaMiloš Wasserbauer V: Legiafilm, 1932 VV: Arnošt Budík N: Vladimír Úlehla S: Svatava Pírková K: Josef StřechaOtakar SchützJosef BůžekJan Calábek Hu: Vladimír ÚlehlaVilém Tauský; archivní – lidová píseň: píseň Kdybych byla ptáčkem, píseň Jako si Janoško pres ty hory prešel, píseň Hoj, srdečko moje, cože mňa tak bolíš, píseň Zabite mňa, šak su márný, píseň Vyjel šohaj orati, píseň Teče voda, teče, píseň Na tu svatú Katerinu Nahr: Miškeříkovi hudci z Velké n.V., Brněnský symfonický jazzový orches, Ňorkova muzika z Hrubé Vrbky Dir: Vilém Tauský T: lidová píseň Zp: hlas dívčíAnička ŽalmánkováMarta HalířováJožka Frolkahlas mužskýhlas ženský Arch: Vladimír BenešAntonín Kurial Kost: M. Úlehlová St: Antonín Zelenka Zv: Bedřich Poledník Op: Klusák Karel /dialekt/Klusáková Anna /kroje/Bureš Jan (2)Zemanová Vlasta (2)Husek Jan /zvyky/ H: Marta Halířová (etnografka PhDr.Stana Horná), Jožka Frolka (Jura Žalman), Martin Sekerka (Jurův otec), Anežka Vachúnová (Jurova matka), Václav Damborský (rekrut), Hubert Kohútek (rekrut), Michal Švirga (rekrut), František Miškeřík (rekrut), Anička Žalmánková (Anička), Jan Smrček (Janek, Aniččin chlapec), Eva Slováková (Eva), Maryna Sekerková (nevěsta), Martin Pešek (starosta), Villi Kilián (Harry, Stánin přítel z města), Mariška Horčicová (Iva, dívka z města), Martin Kuchynka (starosvat), Martin Trn (ženich), Rozina Holčíková (veřejné mínění), Anna Žalmánková (tetka), Martin Holý (rekrut), Jaromír Stehlík (farář), Martin Smrček (hospodský), Kateřina KolajováKateřina KohútováAlžběta HrbáčováEva ČajkováAnna KlusákováKateřina HrbáčováEva HrbáčováJaroslav MiškeříkPavel MalečíkEva ŠáchováAlena BurešováJan PetříkTomáš RumíšekAnna SlovákováJura KohútKateřina KohútováMiškeříkovi hudci z Velké n.V.Ňorkova muzika z Hrubé Vrbky Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 07.04.1933 © Národní filmový archiv 
 
   Na Horňácko do vesnice Velká nad Veličkou přijíždí mladá etnografka Stana Horná z Prahy, aby zde studovala a zaznamenávala lidové zvyky, písničky a obyčeje. Ubytuje se ve vesnické chalupě a brzy se zapojí do běžného života vesnice. Obléká se do lidového kroje a sdílí s vesničany každodenní radosti i starosti. Prožije romantickou lásku k vesnickému chlapci Jurovi. Po návštěvě jejích přátel z Prahy se však jemné předivo vztahů přetrhá. Chlapec a celý okouzlující svět roztančených mládenců, vesnických dívek a muzikantů zmizí...
   A young ethnographer from Prague, Stana Horná, comes to the village of Velká nad Veličkou to study and record folk customs and songs. She stays in one of the village cottages and soon becomes part of village life. She dresses in folk costume and shares the everyday joys and sorrows of the village people. She also experiences a romantic affair with one of the local lads. After she is visited by her friends from Prague, however, the fine fabric of relationships is broken. The boy and the whole captivating world of dancing young men, village girls and musicians disappear...