Minulost Jany Kosinové  (Jana Kosinová's Past)
R: J.A. Holman V: Elekta, 1940 VV: Jan Sinnreich N: filmová povídka Romance S: J.A. Holman K: Václav Hanuš Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Modravé dálky, Jiří Srnka: píseň Bloudím měsíční nocí (Nocturno a tango) Nahr: Orchestr F.O.K. T: K.M. Walló Zp: Míla Spazierová-Hezká Arch: Alois Mecera St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Vlasta Matulová (herečka Jana Kosinová), František Roland (truhlář Antonín Sutnar), Anna Letenská (Sutnarova žena), Svatopluk Beneš (student filozofie Jiří, syn Sutnar), Nora Cífková (Klára, Sutnarova kolegyně ze studi), Zorka Janů (Klářina kamarádka Vlasta), Jan Pivec (student medicíny Karel Pechan), Karel Hradilák (hochštapler Vilém Golombek), Miloš Nedbal (starý mládenec), Vladimír Řepa (ředitel gramofonové společnosti Tu), Bedřich Veverka (herec Ambrož), Vojta Novák (dramaturg), Marie Blažková (hospodyně u Kosinové), Ferenc Futurista (kapitán parníku Vltava), Milka Balek-Brodská (biletářka Žofie), Eva Svobodová (domovnice), Hermína Vojtová (sousedka), Eman Fiala (dirigent), Gabriel Hart (režisér), Vladimír Hlavatý (divadelní kritik), František Kovářík (divadelní kritik), Jindřich Láznička (divadelní zřízenec Morávek), Vladimír Pospíšil-Born (agent pro zahraniční scény Simon), Antonín Holzinger (vrátný v divadle), Václav Voska (herec), Jindřich Fiala (inspicient), Marie Ježková (garderobiérka), Marie Geblerová (bufetářka), Marie Nademlejnská (šatnářka), Antonín Frič (netrpělivý telefonista), Jarmila Nováková-Kavková (Ambrožova dívka), František Beranský (asistent v nahrávacím studiu), Emanuel Hříbal (rybář), Josef Waltner (vrchní v baru), Ladislav Janeček (host v baru), Jaroslav Sadílek (host v baru), F.X. Mlejnek (kuchař), R.A. Strejka (reportér), Zora Lašková (dáma ve společnosti), Marie Přikrylová (dáma ve společnosti), Břetislav Hrstka (návštěvník divadla), Václav Mlčkovský (návštěvník divadla), Viktor Nejedlý (návštěvník divadla), Vilém Pruner (návštěvník divadla), Josef Oliak (spící divák), Jan W. Speerger (listonoš), Marie Švimberská Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 27.09.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Student Jiří Sutnar se zranil, ale nikdo neví, jak k nehodě došlo. Uzdravující se mladík se svěří matce a řekne jí, co jeho úrazu předcházelo. Jiří se před časem zamiloval do herečky Jany Kosinové, kterou znal jen z fotografie. Když ji pak viděl i v divadle, odhodlal se napsat pro ni hru a vzbudit tak její pozornost. Herečku jeho prvotina opravdu zaujala, neboť jí připomněla vlastní minulost. Je nyní slavná, ale má za sebou zlé zkušenosti. K divadlu jí pomohl muž, jehož milovala a přitom netušila, jak podivný život vede. Už dávno prohlédla, ale Vilém ji stále pronásleduje a vydírá. Nešťastná žena podlehne čisté náklonnosti Jiřího a prožívá s ním chvíle štěstí, Vilém se však zúčastní premiéry Jiřího hry a žádá na Janě, aby hocha opustila a odjela s ním do Ameriky. Následuje hádka, při níž Vilém ženu zraní. Jiří se domnívá, že je mrtvá, a obrátí proti sobě zbraň. Oba jsou nakonec zachráněni a hledají sílu v krátkém štěstí, jež spolu prožili.
   Student Jiří Sutnar is injured but no-one knows how the accident happened. The convalescent young man decides to confide in his mother and he tells her how he came by his injury. Sometime before, Jiří had fallen in love with the actress Jana Kosinová whom he had known only from a photograph. When he saw her in the theatre he decided to write a play for her in order to attract attention to himself. The actress was indeed fascinated by his first play since it reminded her of her past. She is now famous but has some unpleasant experiences behind her. She began acting in the theatre with the help of a man whom she loved whilst unaware of the strange life he was leading. She has now long realised what sort of a man he is but he continues to persecute and blackmail her. The unhappy woman succumbs to Jiří's pure admiration for her and is able to find moments of happiness in his company. Vilém, however, attends the premi re of Jiří's play and asks Jana to leave the boy and go with him to America. A quarrel ensues during which Vilém injures the woman. Jiří thinks that she is dead and turns the weapon on himself. In the end, both are saved and they try to find strength in the short spell of happiness they had experienced together.