Milování zakázáno  (Forbidden Love)
R: Miroslav CikánKarel Lamač V: Reiter, 1938 VV: Jan Gerstenberger N: román Milování zakázáno S: Jan Gerstel K: Jan Roth Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Pohádka mládí (Waltz), píseň You be my girl T: Jaroslav Mottl Zp: Hana VítováFrank Ford Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Václav Trégl (kouzelník Marconi vl.jm. Josef Mar), Karel Lamač (Tonny, Markův synovec a asistent), Hana Vítová (prodavačka vysavačů Tonča Navrátil), Jindřich Plachta (Emil Netušil), Anna Letenská (zelinářka Amálka, Netušilova žena), Helena Bušová (Anča, Netušilova dcera), Jaroslav Marvan (továrník před bankrotem Jan Brejch), Jindřich Láznička (předseda věřitelů Tůma), Světla Svozilová (majitelka salonu v Bechyni Zuzana), František Černý (krejčí Nemastil), Bohuš Záhorský (stěhovák Honzík), Vlasta Hrubá (Máňa, Honzíkova žena), F.X. Mlejnek (kuchař na lodi), Frank Ford (černoch), Maud Biedermannová (stevardka), Julius Baťha (věřitel), Stanislav Bláha (věřitel), Wanda Vodičková (věřitelka), Jiří Schreinzer (telegrafista na lodi), Karel Postranecký (průvodčí ve vlaku), Antonín Jirsa (stěhovák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Reiter Pr: 04.03.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Po mnoha letech se mají v Praze setkat tři přátelé. Kouzelník Marek byl v Americe a spolu se synovcem Tonnym přivážejí do vlasti své klopotně vydělané peníze. Továrník Brejcha žije sám. Manželka a dcera ho přivedly k bankrotu a opustily. Věčný student Netušil přijíždí z venkova se svou milující ženou, majitelkou zelinářství, a dcerou Ančou. Věřitelé mezitím zcela vystěhovali Brejchovu vilu. Marek se v dopise zmínil, že by rád oženil svého synovce s Brejchovou dcerou. Netušil, aby Brejchovi pomohl, vymyslí plán. Jeho žena a dcera se stanou Brejchovou rodinou a peníze získané od Marka pomohou bankrotujícímu továrníkovi splatit všechny dluhy. Věřitelé vrátí zařízení vily a v rolích personálu si hlídají své pohledávky. Po příjezdu Marka a jeho synovce je vše jinak. Tonnymu se líbí Tonča, jedna z věřitelek. Anča Netušilová se zase zamiluje do svého "otce" Brejchy. Stěhováci se několikrát omylem snaží znovu vystěhovat vilu. Když se vše prozradí, Marek i Tonny jsou nejprve rozzlobení, ale pak ze starého kamarádství Brejchovi odpustí a pomohou mu. Také oba zamilované páry se mohou věnovat svým citům.
   Three friends are to meet in Prague once again after many years. Marek, the magician, has been in America and he comes back with his nephew Tonny bringing their hard-earned money with them. Brejcha, the industrialist, lives alone. His wife and daughter caused him to go bankrupt and then abandoned him. Eternal student Netušil arrives from the country with his loving wife, the owner of a greengrocer's shop, and his daughter Anča. Creditors have meanwhile taken all the contents of Brejcha's villa. Marek mentions in a letter that he would be glad to marry off his nephew to Brejcha's daughter. Netušil thinks up a plan. His wife and daughter pretend to be Brejcha's family and the money acquired from Marek will help out the bankrupt industrialist. The creditors return the furniture to the villa and, acting as staff, they keep an eye on their claims. Everthing turns out differently, however, when the Mareks arrive. Tonny falls for Tonča, one of the creditors. Anča Netušilová falls in love with her "father", Brejcha. The removal men mistakenly try again several times to take the furniture. When the truth is discovered, the Mareks are angry at first but then forgive Brejcha for old time's sake and decide to help him. The two couples are then able to concentrate on getting to know each othe