Milan Rastislav Štefánik  (Milan Rastislav Štefánik)
R: Jan Sviták V: Nationalfilm, 1935 VV: Rudolf Průša N: Josef NeubergBohumil Štěpánek S: Josef NeubergBohumil ŠtěpánekKovačevič Ivan J. (dialogy) K: Josef BulánekJulius Vegricht Hu: Alexander Moyzes; archivní – František Škroup: píseň Kde domov můj, lidová slovenská píseň: píseň Kto za pravdu horí, píseň Nešťastný šafářův dvorečekpíseň Nahr: Orchestr F.O.K. Dir: Robert Brock T: Josef Kajetán TylKarol Kuzmány Zp: sbor mužskýIngriš-babies Arch: Vilém RittershainBohuslav Kulič St: Jiří Slavíček Zv: Vilém Taraba H: Zvonimir Rogoz (Milan Rastislav Štefánik), Ján Sýkora (farář, Štefánikův otec), Oľga Borodáčová (Štefánikova matka), Andrej Bagar (Martin Javor, Štefánikův přítel), Zdenka Bezručová (Helena, Javorova žena), Jan Pivec (seržant Král), Mária Sýkorová (matka Kubovička), Štefan Letz (maďarský notář), Ján Borodáč (učitel Zikmundík), Míla Pačová (madame Jouvenelle), Božena Svobodová (italská královna), Karla Oličová (markýza Juliana de Benzonni), Deyl Rudolf st. (francouzský generál), Antonín Vaverka (francouzský generál), Ferdinand Hart (francouzský plukovník), Ladislav Hemmer (francouzský důstojník), Josef Kotalík (italský důstojník), Jaroslav Marvan (srbský major), Ferry Seidl (člen rakouského generálního štábu), Jindřich Edl (člen rakouského generálního štábu), Fráňa Vajner (rakouský vojín), Saša Razov (rakouský vojín), Julius Baťha (vojenský lékař), Jan Černý (lékař v lazaretu), František Roland (předseda Národní rady v zahraničí), Jiří Hron (sekretář předsedy Národní rady), Jaroslav Bráška (tajemník Národní rady), Karel Šott (diplomat), Bohumil Mottl (Štefánikův pobočník na Sibiři), František Kreuzmann (legionář vyloučený z legií), Bolek Prchal (legionář), Antonín Hodr (vousatý legionář), Štefan Figura (vesničan), Zdenička Jirkovská (čtyřleté děvčátko), Rudolf Bachlet (žandár), Ivan J. Kovačevič (redaktor), Ladislav Janeček (konfident), František Hlavatý (policejní komisař), Antonín Strnad (vysokoškolský profesor), František Sádek (vysokoškolák), Štefan Munk (Čechoslovák v Paříži), Miroslav Svoboda (Čechoslovák v Paříži) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 25.10.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Četníci rozhánějí Slováky, kteří požadují volební právo. Přitom je napaden také Štefánikův otec, místní farář. Na lůžku otec vyzývá svého syna Rastislava, aby odjel a pracoval pro národ v zahraničí. Za mobilizace roku 1914 je už Štefánik v Paříži. Přihlásí se do armády a jako důstojník jedná s francouzskými generály o vzniku čs. jednotek. Roku 1915 je na svou žádost vyslán do Srbska, kde se účastní leteckých soubojů na frontě a havaruje. V nemocnici ho navštíví srbská královna. Když Rakousko okupuje Srbsko, je Štefánik povolán Národní radou do Paříže, kde se setká s profesorem Masarykem. Na italské frontě přebíhají Čechoslováci z rakouské armády k Italům. Štefánik žije v nervovém napětí, denně dostává seznamy mrtvých a chce, aby byl mír uzavřen co nejdříve. Jako generál odjíždí na Dálný východ dodat odvahu čs. vojákům a až na místě zjistí, v jak nuzných podmínkách zde žijí a bojují. V Římě, unavený, se těší na návrat do osvobozené vlasti. Ráno letí do Bratislavy, jeho letadlo se však zřítí a Štefánik zahyne.
   Gendarmes break up a group of Slovaks who are insisting on their right to vote. Štefánik's father, the local priest, is also attacked during the struggles. From his bed he tells his son Rastislav that he must go abroad to work for the good of the nation. Štefánik is in Paris during the mobilisation of 1914. He joins the army and, as an officer, he negotiates with French generals about establishing Czechoslovak units. In 1915 he requests to be sent to Serbia where he takes part in aerial battles at the front but his plane crashes. The Serbian queen visits him in hospital. When Austria occupies Serbia, Štefánik is summoned by the Czech National Council to Paris where he meets professor Masaryk. The Czechoslovaks desert the Austrian army to join the Italians. Štefánik becomes more anxious every day as he receives lists of the dead; he wants peace to be concluded as soon as possible. As a general he leaves for the Far East to inspire courage in the Czechoslovak soldiers but on his arrival he sees the wretched conditions they have to endure. Later he travels to Rome where he dreams of returning to his liberated homeland. He flies to Bratislava early one morning but his plane crashes and Štefánik is killed.