Městečko na dlani  (Town in the Palm of His Hand, The)
R: Václav Binovec V: Nationalfilm, 1942 VV: Karel FeixVáclav Dražil N: román Městečko na dlani S: Josef MachKarel Steklý K: Julius Vegricht Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Jeden chudej bednář, píseň Proto tedy připijme hornickému stavu, píseň K Závisti cestička ušlapaná Zp: sbor mužskýsbor ženský Arch: Ferdinand FialaJiří Dušek St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš Op: Karel Hašler H: František Smolík (starosta a bednář František Buzek), Gustav Hilmar (sedlák Jan Trantinec), Marie Blažková (Trantincova žena), Ladislav Boháč (Václav, syn Trantincových), Marie Glázrová (Ančka Karasová), Vladimír Řepa (vorař Karas, Ančin otec), Jaroslav Průcha (havíř Matěj Řezáč), Blanka Waleská (Pepča, Řezáčova žena), Jaroslav Marvan (důlní rada Rudolf Zimmerheier), Jindřich Plachta (obecní blázen Janek Pudeš), Anna Letenská (Marie, bláznova bývalá žena), Ferenc Futurista (obecní strážník Pazdušek), František Filipovský (čepičář Stýblo), František Černý (MUDr.Rozum), Jan W. Speerger (hajný Valenta), Antonín Holzinger (radní), Jára Kohout (radní), Josef Pleskot (radní), F.X. Mlejnek (radní), Bolek Prchal (radní), Josef Steigl (radní), Jan Černý (radní), Karel Šanda (radní), Jindřich Láznička (radní), Viktor Nejedlý (radní), Alois Dvorský (soused), František Lašek (zraněný havíř), Hermína Vojtová (vdova Hošinská), Milka Balek-Brodská (manželka havíře), Marie Oliaková (manželka havíře), Marie Nademlejnská (manželka havíře), Ella Nollová (manželka pohodného), Gabriel Hart (trhovec s hračkami), Eman Fiala (trhovec se šátky), Ladislav Hemmer (důlní), Ota Motyčka (zřízenec na obecním úřadě), Miloš Nedbal (anděl), František Paul (planetář), Fráňa Vajner (důlní), Josef Waltner (hospodský), Josef Kemr (bednářský učeň), Emil Bolek (lesník), Antonín Jirsa (silák), Jindřich Fiala (chasník), Ladislav Janeček (chasník), Vladimír Smíchovský (chasník), Ada Dohnal (chasník), Karel Veverka (farář), Josef Loskot Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 18.09.1942 © Národní filmový archiv 
 
   Starosta městečka Rukapáně František Buzek byl vždy dobrým správcem obecních věcí. Bohužel jeho zdraví ničí nemírné pití vína. Havíř a pytlák Matěj Řezáč zastřelí srnce. Je ale vyrušen a zapomene u něj svůj nůž. S tímto důkazem viny za ním fárá do dolu rada Zimmerheier. Výbuch dynamitu způsobil v dole zával. Při neštěstí zahynul jeden havíř a v závalu zůstal Matěj a pana rada. Těžce zraněného nadřízeného Matěj zachrání a vynese ho po dvou dnech na povrch. Václav, syn bohatého sedláka Trantince, svedl chudou vorařovu dceru Ančku. Chce se s ní oženit, ale jeho pyšný otec ho vyžene z domu bičem. Obecnímu bláznovi Jankovi koupí jeho bývalí kamarádi havíři na pouti okarínu, ale vysmívají se mu, že ho opustila žena. Jankův útěk na kostelní věž končí tragickým pádem nešťastníka. Starosta Buzek, který nedokázal přestat s nemírným pitím a proto umírá, doporučí za svého nástupce Trantince. Ten je za své chování k synovi občany odsuzován, ale po Buzkově smrti si uvědomí svou nemístnou pýchu a se synem se smíří.
   František Buzek, the mayor of a hamlet called Rukapáně, was always a good administrator of the community's affairs. Unfortunately, his health is being ruined by an excessive intake of wine. The coal-miner and poacher Matěj Řezáč shoots a deer and, excited by his catch, forgets his knife at the scene. Councillor Zimmerheier comes by this proof of guilt and goes down the mine in search of him. A dynamite explosion causes part of the mine to cave in and one miner is killed. All the others are rescued except Matěj and the councillor. Matěj manages to save the life of his badly wounded superior and brings him to the surface after two days in the mine. Václav, the son of the rich farmer Trantinec, has seduced Ančka, the daughter of a poor rafter. He wants to marry her but his proud father drives him out of the house with a whip. The village idiot, Janek, is given an ocarina by his former mining friends which they bought at a fair but they mock him for having been abandoned by his wife. Janek's flight to the church tower ends with his tragic fall. As Buzek approaches his final days, he recommends Trantinec as his successor but the local inhabitants condemn him for his behaviour towards Václav. After Buzek's death he recognises that his pride caused him to act unreasonably and he becomes