Mazlíček  (Little Pet, The)
R: Martin Frič V: Moldavia, 1934 N: Hugo HaasMartin Frič S: Hugo HaasMartin Frič K: Václav Vích Hu: Pavel Haas Arch: Štěpán Kopecký St: Martin Frič Zv: Bedřich Poledník H: Hugo Haas (vězeňský knihovník dr.Alois Pech), Ema Pechová (Aloisova matka), Adina Mandlová (Marcella Johnová), Otto Rubík (Eddy, snoubenec Marcelly), Antonín Novotný (Willy), Bedřich Veverka (přítel Marcelly), František Kreuzmann (Pospíšil), Ferdinand Hart (sedminásobný vrah, vězeň č.69), Stanislav Neumann (zloděj Suček), Jaroslav Marvan (dozorce), Karel Dostal (ředitel věznice), Jan W. Speerger (dozorce), Němec Karel (2) (dozorce), Emil Dlesk (trestanec), František Plodr (trestanec), František Jerhot (trestanec), Karel Kolár (strážník), Václav Trégl (soused), Helena Bušová (Marcellina přítelkyně), Antonín Jirsa (silák), Bohdan Lachman (starý generál), Vladimír Smíchovský (chodec), Josef Gruss (muž ze společnosti), Jan Marek (žebrák), František Fleischman (zřízenec na Zimním stadionu), Antonín Vaverka (komorník), Jarmila Holmová (Marcelina kamarádka), Antonín Kubový (karbaník), Rudolf Žák (karbaník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Moldavia Pr: 23.03.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Doktor filozofie Alois Pech slaví své dvacáté osmé narozeniny s maminkou. Pracuje jako vězeňský knihovník, dokáže si poradit i s obávanými kriminálníky, ale v osobním životě postrádá průbojnost a samostatnost. Zcela jiný průběh má oslava narozenin Marcelly Johnové, na níž si jeden z hostů pohrává s telefonem a přitom vytočí Pechovo číslo. S probuzeným Aloisem se pustí do hovoru sama hostitelka a ze zvědavosti si s ním domluví schůzku. Když se dvojice setká, neubrání se dívka smíchu nad mužovým vzhledem, příznačným pro maminčina mazlíčka. Přesto Marcella vzbudí jeho sympatie a Alois vyhledává každou příležitost k dalšímu setkání, čímž dívce způsobí nepříjemnosti s jejím přítelem Eddym. Jeden spor přivede Aloise k tomu, že netaktnímu Eddymu uštědří facku, čímž překvapí společnost i sám sebe. Tak si získá sebevědomí a trochu svérázně požádá Marcellu o ruku. Dívka ho nejdříve odmítne, ale pak si uvědomí svoji náklonnost k němu a po dohodě s jeho maminkou odjíždí na dovolenou stejným vlakem jako její vyvolený.
   Doctor of philosophy Alois Pech celebrates his twenty-eighth birthday with his mother. He works as a librarian in a prison. He is able to handle much-feared criminals but he lacks self-assertion and independence in his private life. Another birthday celebration is in progress elsewhere at the house of Marcella Johnová where one of the guests is playing telephone games and dials Pech's number. The host herself also comes to the telephone to talk to Alois, who has been woken from his sleep. Out of curiosity she arranges a meeting with him. When the couple meet, the girl cannot help laughing at the man's appearance, typical for someone who is spoilt by his mother. Despite this, Alois finds her pleasant company and seeks out every opportunity to see her again which causes Marcella problems with her boyfriend Eddy. One argument provokes Alois into delivering the tactless Eddy a good punch, which surprises not only the company present but Alois himself. The man finds his self-assurance returning and, in a style all his own, he asks Marcella to marry him. The girl rejects him at first but is later more aware of her feelings towards him and, after talking to his mother, she goes off on holiday taking the same train her chosen partner is travelling on.