Matčina zpověď  (Mother's Confession, A)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1937 VV: Arthur Feist N: divadelní hra Súmrak nad Detvou S: Karel Špelina K: Josef Střecha AK: Jaromír Holpuch Hu: Miloš Smatek; archivní – píseň Perina má štyri rôžky, píseň lidové písně Zp: sbor mužský Arch: Štěpán Kopecký St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Raoul Schránil (čeledín Matúš Ďurovič), Andrej Bagar (Ondrej Mikulčík), Růžena Porubská-Hurbanová (Eva, Mikulčíkova žena), Ján Sýkora (Martin Batel, Evin otec), Mária Sýkorová (Zuza, Mikulčíkova matka), Štefan Figura (čeledín Ďurko), Beta Poničanová (Marka Mešková, Ďurkova milá), Zolo Šebo (mlynář Samo Kováčik), Elena Smatková (Kováčiková, mlynářova žena, matka), Dagmar Appelová (malá Anča, Evina sestra), Ľudovít Jakubóczy (bača na Mikulčíkově salaši, kmotr), Helena Svirtová (děvečka na statku), Miloš Šubrt (farář), F.X. Mlejnek (hostinský Géza Kalocsay), Anči Pírková (sousedka), Věkoslav Satoria (dozorce vězňů) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 10.06.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Dcera chudého chalupníka z Detvy Eva Batelová se musí provdat za bohatého hospodáře Ondreje Mikulčíka. Donutil ji k tomu ovdovělý otec, i když věděl, že hospodář i jeho stará matka jsou tvrdí lidé, u kterých Evu čeká jen těžká práce. Mikulčík žárlí na Evina bývalého milého, čeledína Matúše Ďuroviče. Malá Evina sestra Anča je svědkyní hrubého zacházení Mikulčíkových s Evou a utíká za Matúšem do lesa. Smrtelně ji zraní padající strom a umírající děvčátko stačí Matúšovi říci, že Evu bijí. Mladá žena vyhledá jedné noci na salaši Matúše, aby ho varovala před Mikulčíkem. Ondrej se o tom dozví v krčmě a rozběhne se ihned na salaš. Prchající Eva z hluku rvačky usoudí, že Mikulčík mladého čeledína zabil. Z přestálého utrpení ztratí Eva zdravý rozum. Ráno je její muž nalezen mrtev a Matúš je zatčen. U soudu je však dokázáno, že Mikulčík zemřel nešťastnou náhodou. Zde se také stará Mikulčíková, hnána výčitkami svědomí, přizná, že Matúš je jejím vnukem, synem dcery, kterou kdysi jako těhotnou vyhnala z domu. Matúš je osvobozen a domů se vrátí právě včas, aby zachránil život Evě, která skočila do vody.
   Eva Batelová, the daughter of a poor cottager from Detva, has to marry the rich farmer Ondřej Mikulčík. Her widowed father had forced her into the marriage even though he knows that the father and his old mother are hard people with whom Eva can only expect a hard life of drudgery. Mikulčík is jealous of Eva's former love, the servant Matúš Ďurovič. Eva's little sister Anča is witness to Mikulčík's cruel treatment of Eva and runs off into the forest to find Matúš. Anča is mortally wounded by a falling tree but, as she lays dying, she manages to tell Matúš that Eva is being beaten. The young woman goes to Matúš's cottage during the night to warn him that Mikulčík is coming for him. Ondřej discovers this in the pub and himself hurries over to the cottage. Fleeing the din of the fight, Eva believes that Mikulčík has killed the young stable boy and, after all the suffering she has endured, begins to lose her mind. In the morning, Eva's husband is found dead and Matúš is arrested. It is not until the trial that old Mikulčíková, plagued by her conscience, reveals that Matúš is her grandson, the son of her daughter whom she had driven from her home on discovering the pregnancy. It is finally proven that Mikulčík died as the result of an accident and Matúš is set free. He returns home ju