Marijka nevěrnice  (Marijka the Unfaithful)
R: Vladislav Vančura V: Kolda Ladislav, 1934 VV: Ladislav Kolda N: Ivan Olbracht S: Karel Nový K: Jaroslav Blažek AK: Václav Hanuš Hu: Bohuslav Martinů; archivní – píseň lidové písně Nahr: Orchestr Národního divadla Dir: František Škvor Zp: sbor mužský Arch: Bedřich Feuerstein St: Jiří Slavíček Zv: Josef Zora H: Anna Škelebejová (Marijka), Petro Birčak (dřevorubec Petro Birčak, Marijčin), Olena Birčaková (Olena, Petrova matka), Herzán (keron Herzán), Glück (krčmář Glück), Ester Glücková (Esterka, dcera krčmáře Glücka), Šlojm Herskovič (Šlojm, Esterčin ženich), Hana Becková (Chava, dcera krčmáře Rosenthala), Robert Ford (zástupce dřevařské firmy Hugo), Ivan Olbracht (turista s fotoaparátem) Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 02.03.1934 © Národní filmový archiv 
 
   Chalupa Petro Birčaka vyhořela poté, co ji zapálil blesk. Tvrdý horal začne ihned se ženou Marijkou stavět nový dům. Český turista upozorní krčmáře Glücka na spáleniště na rozcestí, kde by mohl stát výnosný hostinec. Petro však odmítne krčmáři pozemek prodat. Aby vydělal peníze, chce odejít těžit dřevo do hor a na výpomoc na stavbu svého domu přivede mladého Danila. S nastalým jarem odcházejí dřevorubci včetně Birčaka na Černou Riku za prací. Muži tvrdě pracují v lese a jejich keron (předák) Herzán je okrádá na platu i stravě. Když se muži proti němu postaví, poštve je na Rosenthala, který mu odmítl dát svoji dceru za ženu. Osamělá Marijka se zatím důvěrně sblíží s Danilem. Petrova negramotná matka si dá napsat dopis, v němž syna upozorní na ženinu nevěru. Petro však miluje Marijku a nedokáže ji zabít. Při plavení dřeva se ocitne Petro s Danilem na jednom voru. Dojde mezi nimi k potyčce, kterou zaplatí Danilo životem. Protože však u rvačky nebyli svědci, může se Petro vrátit domů. Glück ho mezitím připravil o pozemek a Petro začne stavět s Marijkou nový dům na jiném místě.
   Lightning strikes a cottage owned by Petro Birčak. Petro, hardened by a rigorous life in the mountains, starts straightaway to build a new house with his wife Marijka. A Czech tourist tells the innkeeper Glück that the site on the crossroads which had been destroyed by fire, would be a good place for a pub. Petro, however, refuses to sell the land. He decides to go off into the mountains to collect wood to make some money and he invites the young Danilo to help him with the construction work. The lumberjacks set off for Černá Rika in the mountains at the beginning of spring, taking Birčak with them to assist them in their work. The men work hard in the forest but their boss Herzán cheats them of their pay and provisions. Furthermore, in an act of revenge, he turns them against Rosenthal who refused to offer his daughter in marriage. Left alone, Marijka becomes more intimate with Danilo. Petro's illiterate mother finds someone to write a letter in which she informs her son of his wife's infidelity, but Petro's love for Marijka prevents him from killing her. As the logs get sent down the river, Petro and Danilo find themselves on the same raft together. A scuffle ensues and Danilo is killed. There are no witnesses to this event, however, and so Petro returns home. Glück has meanwhi