Lucerna  (Lantern, The)
R: Karel Lamač V: Terra, 1938 VV: Roman Miškevyč N: divadelní hra Lucerna S: Bohumír PoláchVáclav WassermanFrantišek Kožík K: Jan Roth Hu: Miloš Smatek; archivní Nahr: Orchestr F.O.K. Arch: Jan Zázvorka St: Marie Bourová Zv: Josef Zora H: Otomar Korbelář (mlynář Libor), Jarmila Beránková (Hanička), Jarmila Kšírová (kněžna), Theodor Pištěk (vrchní), František Kreuzmann (Franc), Ferenc Futurista (vodník Ivan), Eman Fiala (vodník Michal), Jára Kohout (Klásek), Darja Hajská (Kačenka Klásková), Gustav Hilmar (sekerník Braha), František Voborský (učitelský Josef Zajíček), Jiří Koldovský (hrabě), Alois Dvorský (písař), Ota Motyčka (rychtář Kroužilka), Anna Gabrielová (komorná kněžny), Ela Šárková (komorná Claire), Rudolf Princ (markýz), Antonín Holzinger (komorník Jean), Josef Oliak (zámecký kaplan), Karla Valentová (babička), Jan W. Speerger (mušketýr), Jindřich Láznička (hudebník Sejtko), Josef Zora (hudebník Zimák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Terra Pr: 09.11.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Mladá kněžna přijíždí na své panství. Uvítací ceremonie ji nudí a tak docela ráda slyší o odbojném mlynáři, který odmítl přijít na zámek. Ten žije se svou matkou a schovankou Haničkou ve starém mlýně. Mlynář je osvobozen od roboty, má však povinnost, bude-li to vrchnost žádat, doprovodit ji s lucernou k lesnímu zámečku. Kněžně se mlynář líbí a proto svého práva využije. Haničku miluje vodník Michal a pronásleduje ji. Podučitel Zajíček složil pro kněžnu kasaci a chce ji požádat o místo učitele, aby se mohl oženit. Žena muzikanta Kláska jde hledat svého muže do lesa a tam potká Michala, který jí prozradí, že do mlýna šli drábové, aby porazili starou lípu a odvedli Haničku. Haničce se mezitím podařilo utéct. Klásková žene vodníka k zámečku, kde řekne mlynáři, co na něho vrchnost chystá. Mlynář vyčte kněžně, že ho podvedla, a ona, aby mu dokázala, že o ničem nevěděla, rozbije lucernu a tím zbaví mlynáře závazku vůči vrchnosti. Splní i Zajíčkovi jeho přání. Lípa je zachráněna a je zachráněna i Hanička, kterou lípa skryla ve svém nitru.
   A young princess arrives on her estate. The welcome ceremony bores her and she listens instead to the gossip about the rebellious miller who has refused to come to the castle. He lives with his mother and ward Hanička in an old mill. The miller is relieved of his statutory labour, however, and his new duty is to take a lantern and accompany the princess at her leisure to her manor in the forest. She grows fond of the miller and frequently asks him to accompany her to the manor. The water-sprite Michal is in love with Hanička and he follows her. The trainee teacher Zajíček composes a serenade for the princess and intends to ask her for a position as teacher so that he can get married. Klásková, the wife of a musician, goes to look for her husband in the forest and there she meets Michal who tells her that foot soldiers have gone to the mill to cut down an old linden tree and take Hanička away. Hanička, however, escapes but Michal lies in wait for her. Klásková urges the water-sprite to the castle and there he tells the miller what is being planned. The miller accuses the princess of betraying him and she, in order to prove to him that she knew nothing about it, breaks the lantern, thereby freeing the miller of his duty to her. Zajíček's wishes are also fulfilled, the linden tree i