Loupežník  (Robber, The)
R: Josef Kodíček V: AB, 1931 N: divadelní hra Loupežník S: Josef Kodíček K: Václav VíchJaroslav Blažek Hu: Otakar Jeremiáš; archivní – Otakar Jeremiáš: píseň Píseň loupežníka, Otakar Jeremiáš: píseň Píseň o staré lásce, Otakar Jeremiáš: píseň To je dnes krásně, Otakar Jeremiáš: píseň Ach, to srdce, Otakar Jeremiáš: píseň S mužským se nesmíš měřit T: Karel Čapek Zp: Jaroslav GleichMarie HübnerováMarta TrojanováLadislav Pešek Arch: Bohumil HešHanuš Gödert St: Alexander Hackenschmied Zv: Helmuth Neumann H: Theodor Pištěk (profesor), Marta Májová (profesorova žena), Marta Trojanová (Mimi, profesorova dcera), Jaroslav Gleich (Loupežník), Marie Hübnerová (Fanka), Ludvík Veverka (zahradník Šefl), Josef Rovenský (starosta), Eman Fiala (učitel), Ada Karlovský (velitel veteránů), Josef Vošalík (velitel hasičů), Ladislav Pešek (myslivecký adjunkt), Přemysl Pražský (lékař), Jan W. Speerger (dělostřelec), Vladimír Řepa (dělostřelec), Gustav Hilmar (dělostřelec), František Kovářík (dědeček-kolovrátkář/kostelník), Ferry Seidl (kočí), Novák Josef (3) (hostinský), Vacek Karel (hudebník) (hudebník), Václav Bláha (hudebník), Jan Richter (policajt), Josef Loskot (farář) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 27.11.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Mimi žije se svými rodiči a služkou Fankou ve vile u lesa. Jednou, když rodiče odjedou, přijde za Mimi myslivec a dvoří se jí. Na pasece musí nouzově přistát letadlo a z něho vystoupí mladý muž, kterému se Mimi zalíbí a i ona je jím okouzlena. To vyprovokuje myslivce tak, že po Loupežníkovi, jak mladíka nazval, vystřelí. Poraní ho a to jen posílí Mimin cit. V noci za ní mladý muž přijde a oba si vyznají lásku. V tu chvíli se vrátí rodiče a Mimi musí slíbit, že se už s Loupežníkem nesejde. Hned druhý den však slib poruší. Mezi Loupežníkem a otcem dojde k hádce. Po ní Loupežník vnikne do domu a zamkne se tam s Mimi. Fanka vzbouří celé město, všichni se shromáždí před vilou, ale Loupežník se nechce vzdát. Nakonec přijedou vojáci, vyhodí zeď do povětří a Loupežník uteče k letadlu. Hodí Mimi kvetoucí snítku a slibuje, že se pro ni vrátí. Teprve teď si Fanka uvědomí, že Loupežníka nenáviděla, protože jí připomněl ztracené mládí, a otec pochopí, že mládí a láska se nedají zlomit.
   Mimi lives with her parents and the maid Fanka in a villa near the forest. One day, a gamekeeper comes to court Mimi when her parents are away. A plane has to make an emergency landing in the clearing and out steps a young man who is immediately taken with Mimi; she, too, is charmed by him. This provokes the gamekeeper who shoots the Robber, as he calls the pilot. The young man is wounded, but this only strengthens Mimi's love. The young man comes to her during the night and they declare love for each other. At that moment her parents return home and Mimi must promise not to see the Robber anymore, however she breaks this promise the very next day. An argument ensues between the Robber and Mimi's father. The Robber gets into the house and locks himself in with Mimi. Fanka rouses the whole town and everyone assembles in front of the villa but the Robber will not give himself up. Finally, the soldiers arrive, they blow up one of the walls and the Robber flees to his plane. He throws Mimi a spray of blossom and promises to come for her. It is only now that Fanka realises she had despised the Robber since he reminded her of her lost youth in turn, Mimi's father learns that youth and love cannot be broken.