Lízino štěstí  (Líza's Good Fortune)
R: Václav Binovec V: Europa, 1939 VV: Jan Sinnreich N: román Líza Irovská S: Václav Wasserman AR: Rudolf Stahl K: Jaroslav Tuzar Hu: Josef Dobeš; archivní – Gioacchino Rossini: převzatá Lazebník sevillský /Il barbiere di Siviglia/, Franz Schubert: převzatá Ave Maria, Josef Dobeš: píseň Leť, můj ptáčku, dál, Josef Dobeš: píseň Ukolébavka, Josef Dobeš: píseň Až půjdeš k nám přes pole háj, Josef Dobeš: píseň Mám své srdéčko volné, Gioacchino Rossini: píseň Lazebník sevillský (árie), Franz Schubert: píseň Ave Maria Nahr: Orchestr F.O.K. T: František Kudrna Zp: Zdenka Sulanovásbor dívčí Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář NT: Lorenc H: Zdenka Sulanová (Líza Irovská), Antonie Nedošinská (babička Lepařová), Ladislav Boháč (MUDr.Tomáš Lepař), Eva Prchlíková (Lepařova sestra Eva), Vlasta Hrubá (Lepařova sestra Marta), Eliška Pleyová (Lepařova sestra Marcela), Josef Bělský (Martin manžel), Emanuel Kovařík (Marcelin manžel), Theodor Pištěk (komorník Jan), František Kreuzmann (radní Plichta), Josef Kemr (Plichtův syn Jůla), Karel Černý (mlynář Rejlek, bývalý starosta), Rudolf Hrušínský (Rejlkův syn Jarka), Jaroslav Marvan (starosta Brdička), Bedřich Veverka (JUDr.Leiner), R.A. Dvorský (MUDr.Pařík), Růžena Šlemrová (Sýkorová), Zita Kabátová (Tumlířová, dcera paní Sýkorové), Jára Kohout (temperamentní radní), Jiří Vondrovič (učitel Leština, člen rady), Hermína Vojtová (Mater Regina dříve Gisela Lepařová), Nataša Gollová (Mater Filomena), Marie Ptáková (představená kláštera), Jindra Hermanová (sestra Angelika), Marie Nademlejnská (jeptiška), Drahomíra Hůrková (chovanka kláštera Luďa Hlaváčková), Majva Červená (chovanka kláštera Anny Flosová), Věra Bartošová (chovanka kláštera Jela Pechlová), Zdeňka Valentová (chovanka kláštera Máňa Křepelková), R.A. Strejka (Ota Pechl, Jelin bratr), Nora Cífková (chovanka kláštera), Gustav Hilmar (továrník Pechl, Jelin otec), Jiří Hron (radní z Ptačic), Marie Přikrylová (matka MUDr.Lepaře, sestra Mater Re), Marie Blažková (bytná Jarky Rejlka), Karel Veverka (radní Vorlíček), Milka Balek-Brodská (teta z Ptačic), Václav Mlčkovský (lékař MUDr.Beneš), Viktor Ostrý (JUDr.Ludvík Karas, Jelin snoubenec), Milada Smolíková (Karasova matka), Ludvík Řezníček (hostinský Lahoda), Božena Šustrová (komorná babičky Lepařové), František Hlavatý (farář), Ladislav Hemmer (dr.Malec, Brdičkův zeť) Fo: 35 mm Ve: česká D: Europa Pr: 10.02.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Osiřelá Líza Irovská z Ptačic získala stipendium a přichází do klášterního penzionátu. Milou povahou a pěveckým talentem okouzlila své spolužačky a získala mezi nimi přítelkyně. Učitelka Mater Regina se kdysi ještě jako Gizela Lepařová nešťastně zasnoubila s podvodníkem, který připravil její rodinu o peníze. Teď se snaží získat majetek zpět prostřednictvím bohatého sňatku svého synovce Tomáše, mladého lékaře. Pozve ho do penzionátu, aby hrál při nedělní mši na varhany. Bohatou a pyšnou Jelu Pechlovou však Tomáš odmítá, neboť se zamiloval do skromné a půvabné Lízy. V Ptačicích podporuje nový starosta Brdička stavbu nového sanatoria a zatíží tak obecní pokladnu. Sanatorium je dostavěno, ale Brdičkův zeť zpronevěřil peníze a uprchl. Ves je zadlužená a hledá lékaře, který by sanatorium koupil. MUDr. Lepař s pomocí přítele docenta Paříka nemocnici převezme. Líza svolí stát se Lepařovou ženou. Vzdá se plánované pěvecké kariéry a absolvuje zdravotní kurz, aby mohla pomáhat v ordinaci. Nakonec získá Líza také přízeň Tomášových tří sester a jeho přísné babičky.
   The orphan Líza Irovská from Ptačice has been awarded a scholarship to a convent boarding school. Her sweet nature and singing talents enchant her fellow pupils and earn her close friends. Teacher Mater Regina, under her own name Gizela Lepařová, had once had the misfortune to become engaged to a fraud who stole her family's money. She is now endeavouring to get back the property through the advantageous marriage of her nephew Tomáš, a doctor, to a wealthy girl named Jela Pechlová. She invites him to the boarding school to play the organ at Sunday mass. Tomáš, however, rejects the rich and proud Jela and falls in love with the humble, graceful Líza. Brdička, the new mayor of Ptačice, is supporting the construction of a new sanatorium, a project which puts pressure on the village treasury. The sanatorium is completed but Brdička's son-in-law embezzles the money and runs off with it. The village is left in debt and the community seeks a doctor who would buy the sanatorium. Dr Lepař takes over the hospital with the help of his friend, Pařík, an associate professor. Líza also agrees to become his wife. She gives up her planned career as a singer and enrols in a medical course so that she can help out in the surgery. Finally, Líza also gains the respect of Tomáš's three sisters and hi