Lízin let do nebe (Líza Irovská)  (Líza Soars to the Skies)
R: Václav Binovec V: Europa, 1937 VV: Karel Šilhánek N: román Líza Irovská S: Václav Wasserman K: Bohumil Vích Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Ukolébavka, Josef Dobeš: píseň Hraj srdce romanci mou, Josef Dobeš: píseň Píseň Popelky Nahr: Orchestr F.O.K. T: J.V. Šmejkal Zp: Zdenka SulanováOldřich Kovář Arch: Bohumil Heš St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš H: Zdenka Sulanová (sirotek Eliška Irovská, zvaná Líza), Rolf Wanka (tajemník dr.Petr Tumlíř), Zita Kabátová (učitelka Karla Sýkorová), Jiří Plachý (prezident firmy "Rejma" Sýkora), Růžena Šlemrová (Sýkorova žena, Karlina matka), Bedřich Vrbský (školní inspektor dr.Nečas), Bedřich Veverka (dr.Leiner), Karel Černý (starosta Rejlek), Ella Nollová (Rejlkova žena), Rudolf Hrušínský (syn Rejlkových Jarka), Jaroslav Marvan (místostarosta Brdička), Betty Kysilková (Brdičkova žena), Věra Petáková (dcera Brdičkových Milada), František Kreuzmann (radní Plichta), Milka Balek-Brodská (Plichtova žena), Josef Kemr (syn Plichtových Jůla), Václav Trégl (školník), Jiří Vondrovič (učitel Leština), Fanča Foltová (Leštinova snoubenka), Alois Dvorský (slepý Outrata), Hermína Vojtová (Outratova žena), Josef Hořánek (pan řídící), František Hlavatý (farář), Theodor Pištěk (radní Mimra, železničář), Karel Veverka (radní Vorlíček), Karel Třešňák (radní), Antonín Kuneš (radní), Jiří Hron (radní), Ludvík Řezníček (hostinský Lahoda), Marie Marková-Nekolová (Lahodova žena Márinka), Jan Černý (učitel), Ladislav Hemmer (dr.Malec), Alois Peterka (Musil, ředitel firmy "Rejma"), Vladimír Smíchovský (šafář), Josef Venclů (kapelník), Eman Fiala (učitel), Táňa Kemrová (Novotná, spolužačka Lízy), Helena Vozerovská (Vorlíčková, spolužačka Lízy), Lilian Kafková (Lízina kamarádka, Nanda Krabcová), Josef Příhoda (venkovan), Slávka Doležalová (služka u starostů Anka), Pavla StolzováKvěta HorskáVladimír RůžičkaLudvík Kemr Fo: 35 mm Ve: česká D: Europa Pr: 12.02.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Osiřelá Eliška Irovská je poslána do Ptačic, odkud pocházeli její rodiče. Jako sirotek je ubytována v místním chudobinci a musí chodit žebrotou. Její poručník Petr Tumlíř však dohlíží na to, aby mohla chodit do školy. Třídní učitelkou je sympatická Karla Sýkorová, která byla za trest přeřazena do Ptačic z Prahy. Karla se zamiluje do Petra Tumlíře a jejich svatbou neposvěcený vztah je trnem v oku místním obyvatelům. Petr se rozhodne oženit se s Karlou ihned po ukončení studia práv. Karla nastuduje s dětmi divadelní představení hry Popelka a Líza Irovská si v hlavní roli získá srdce všech diváků z Ptačic. Petr končí studia a Karla mu obstará místo v Praze, ve firmě svého otce. Vyjde najevo, že Karla pochází z velmi bohaté rodiny. V té době se rozhoduje o výběru nejlepší žákyně školy, která má dostat stipendium do dívčího penzionátu. K nelibosti většiny radních je nakonec vybrána Líza. A tak Petr s Karlou i Líza odjíždějí z Ptačic vstříc lepší budoucnosti.
   The orphan Eliška Irovská, nicknamed Líza, arrives in her native village of Ptačice. As an orphan she is housed in the local poorhouse and has to go out begging. Her guardian Petr Tumlíř, however, sees that she is competent enough to go to school. Her class teacher is the amiable Karla Sýkorová who was transferred from Prague to Ptačice as punishment. Karla falls in love with Petr Tumlíř and their scorned relationship is a thorn in the side of the local inhabitants. Petr decides to marry Karla immediately after he finishes his law studies. Karla rehearses Cinderella on stage with the local children; Líza in the leading role captures the hearts of the Ptačice villagers. Petr finishes his studies and Karla finds him a job in Prague, with her father's firm. Karla had neglected to mention that she comes from an exceedingly wealthy family. It is during this time that the best girl in the school is to be selected and given a scholarship for a girl's boarding school. To the displeasure of the majority of the councillors, Líza is finally chosen. Thus Petr, Karla and Líza leave Ptačice for a better life elsewhere.