Listopad  (Autumn)
R: Otakar Vávra V: Lloyd, 1935 VV: Ladislav Kolda S: Otakar VávraEdvard Valenta K: Alexander Hackenschmied Hu: E.F. Burian; archivní – lidová moravská píseň: píseň Dám ti klíček od srdíčka Zp: Maria Tauberová St: Otakar Vávra Zv: František Šindelář H: Fritz Klippel (muž), Zvonimir Rogoz (ředitel), Jiřina Čermáková (žena) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lloyd © Národní filmový archiv 
 
   V tramvaji se setkává muž se ženou. Před šesti lety si byli blízcí. Muž však tehdy odešel a žena o něm víc už neslyšela. Vypráví ženě, že se oženil, že má úspěchy v práci a že působí i v politice. Až nyní se omlouvá, že se ženě neozval. Žena je také vdaná. Posléze se oba rozloučí. Muž vystupuje a přichází do podniku. Tam předává vizitku a po dlouhém čekání je pozván do kanceláře. Ředitel z jeho dokladů poznává, že muž je už rok bez práce a posílá ho za budoucím nadřízeným.
   A man and woman who had once been very close six years before, meet in a tram. The man left, however, and never contacted her during all that time. He tells the woman that he has married, that he is successful in his work and that he has also become involved in political life. Only now does he apologise to her for having never contacting her. The woman is also now married. Finally, they say their goodbyes. The man gets off the tram and enters a company building. There he hands over his card and, after a lengthy wait, he is called into an office. The director sees from his papers that he has been unemployed for a year and he sends him to see his future superior.