Lidé pod horami  (People in the Valley)
R: Václav Wasserman V: Meissner, 1937 VV: František Jerhot N: Toman Josef (2) S: Václav Wasserman K: Ferdinand PečenkaJosef Střecha AK: Jaromír Holpuch Hu: Erno Košťál; archivní – píseň Hej totu totu, píseň Sivá holuběnko, píseň V tom našem arestě, píseň Šla panenka uťapaná, lidová píseň: píseň Na koníčka si vyskočím Zp: Jiřina ŠtěpničkovásborJosef Příhoda Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: František Kreuzmann (mlynář Jan Brychta), Jaroslav Marvan (hospodář František Havrda), Jiřina Štěpničková (Tereza, Havrdova schovanka), Otto Čermák (hospodář Alois Hájek), Betty Kysilková (Hájkova žena), Slávka Procházková (Hanka, dcera Hájkových), Václav Trégl (harmonikář Jozífek Zedníček), L.H. Struna (čeledín Martin), Miroslav Svoboda (hospodář Jan Albín), Marie Grossová (Marie, Albínova žena), Miroslav Kryštof-Kutina (hospodář Josef Rybák), Jan W. Speerger (čeledín Štěpán), Eman Fiala (tulák Dobropil), Alois Dvorský (listonoš), Václav Menger (hostinský), František Vlček (jedlík v hospodě), Karel Třešňák (četník), Karel Černý (strážmistr), Josef Příhoda (vězeň), Karel Jičínský (vyšetřující soudce), Stanislav Bláha (soudní zapisovatel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Wolframfilm Pr: 18.03.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Osamělý podivín, majitel horského mlýna Brychta, by se rád oženil s Terezou, schovankou hospodáře Havrdy. Krásná plavovlasá Tereza svým půvabem dráždí všechny mužské obyvatele vesnice. Jediný, kterého má ráda, čeledín Martin, ji však odmítá, bude si brát jinou. Brychta při své cestě na námluvy, zahlédne Terezu, jak objímá Martina. Mlynář se vrátí domů a v hořkosti ze zklamání přehradí potok, jediný zdroj vody pro vesnici. Když hospodáři Albín, Rybák, Hájek a Havrda zjistí příčinu nedostatku vody, začnou Brychtovu hráz bourat. Brychta hráz brání a ohrožuje sousedy puškou. Ve vypjaté situaci ho Albín zabije motykou. Ze strachu před trestem hodí muži tělo zatížené kamenem do rybníčku. Potulný harmonikář Jozífek ukradne v opuštěném mlýně peníze. Začne utrácet a tím vzbudí podezření, které vede k tomu, že je zatčen. Albín má výčitky svědomí a začne trpět hysterickými záchvaty. Tereze, která se o činu dozví, vyčte pěstoun, že příčinou nešťastné Brychtovy smrti byla ona sama. Hospodáři se vrátí do mlýna, aby tělo někde zakopali, ale jsou zatčeni. Jejich čin je však kvalifikován jako nutná sebeobrana a soud je osvobodí. Tereza odejde z vesnice a hospodáři se vracejí ke své každodenní práci.
   Brychta, a solitary eccentric and owner of a mill in the mountains, is set on marrying Tereza, the ward of a farmer named Havrda. They live in a small village comprising only a few cottages and all the men in the community are wild about the beautiful, fair-haired Tereza. She, however, only has eyes for the stable-boy Martin but he rejects her, intending to marry another. Brychta goes to court Tereza and sees her embracing Martin. The miller returns home and, in his bitter disappointment, dams up the stream - the only source of water for the village. Farmers Albín, Rybák, Hájek and Havrda discover what he has done and start breaking down the dam. Brychta tries to stop them, threatening them with his rifle. Tempers rise and Albín kills him with a hoe. The men weigh down Brychta's body with a boulder and throw him in the pond. A wandering accordion-player named Jozífek stumbles across the old mill and, finding it empty, steals some money he finds there. His unexpected extravagance leads to his imprisonment and he is charged with the murder. Albín is tormented by his conscience and begins to suffer fits. Tereza, who discovers the truth about the murder, becomes the victim of accusations from her guardian who claims she is at fault for all that has happened. The farmers return to the