Lidé na kře  (People on the Iceberg)
R: Martin Frič V: Ufa, 1937 VV: Procházka Antonín (výroba) N: divadelní hra Lidé na kře S: Václav Wasserman K: Ferdinand Pečenka Hu: Julius Kalaš; archivní – Jaroslav Ježek: píseň Echoes of a Music Hall St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: František Smolík (profesor Václav Junek), Zdeňka Baldová (Anna, Junkova žena), Ladislav Boháč (ing.Zdeněk Junek, syn Junkových), Lída Baarová (MUDr.Pavla Junková, dcera Junkovýc), Hana Vítová (stenotypistka Hanka, dcera Junkový), Ladislav Pešek (absolvent obchodní ak. Jirka, syn), Růžena Šlemrová (teta Máli, sestra profesora Junka), Ella Nollová (služka Barča), Bedřich Veverka (MUDr.Vladimír Řípa), Jiří Dohnal (fotbalista Franta Cikán), Ladislav Hemmer (filmový režisér Frank Pavelka), Marie Glázrová (Marta, Zdeňkova dívka), Jaroslav Marvan (ministr Bedřich Peterka), Zvonimir Rogoz (filmový podnikatel Bruckmann), Michel Elaguine (sekretář u Bruckmanna), Doďa Pražský (filmový autor Harry O.Viktora), Vladimír Hlavatý (agitátor), Jarmila Zezulková (služka u tety Máli), Alois Peterka (předseda S.K.Kladno), Jiří Vasmut (jednatel S.K.Kladno), Eduard Blažek (funkcionář S.K.Kladno), František Filipovský (jednatel S.K.Hvězda), Ferry Seidl (funkcionář S.K.Hvězda), Emanuel Hříbal (zřízenec na ministerstvu), Karel Faltys (návštěvník u ministra), František Haller (ředitel baru), Bedřich Frank (portýr v baru), Pavla Stahlová (sestra v nemocnici), Otto Sattler (barový houslista), Slávka Doležalová (žena v čekárně u Bruckmanna) Tan: Joe Turner Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 05.02.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Hospodářská krize ovlivňuje životy mnoha lidí. Profesor Václav Junek postupně zjišťuje, jak podstatně se liší jeho idealistická představa od reálného života jeho čtyř dětí. Nejstarší syn Zdeněk je již dva roky nezaměstnaným inženýrem. Dcera Pavla, lékařka, pracuje v nemocnici za velmi nízký plat. Z existenčních důvodů přijímá dvoření a posléze i nabídku k sňatku dobře situovaného, leč nemilovaného kolegy. Druhá dcera Hanka opustila místo stenotypistky a chce se stát filmovou herečkou. Uvěří falešnému "režisérovi" Pavelkovi a pomáhá mu shánět peníze na natáčení filmu. Když zjistí, že jde o podvodníka, přijme nabídku bohatého továrníka a bez ostychu se nechá vydržovat. U něho také zajistí místo pro bratra Zdeňka. Nejmladší syn Jirka dostane místo účetního v pivovaru jen díky svému fotbalovému talentu. Na osudu svých dětí se otec přesvědčil, jak výstižná je alegorie v jedné písemné studentské práci. V ní je život mladých lidí přirovnán k situaci trosečníků, kteří jsou větrem a vlnami hnáni na ledové kře vstříc nejistému a tmavému moři.
   The prevailing pitiful economic situation affects the lives of many people. Professor Václav Junek gradually realises that his idealistic notions differ considerably from the real life of his four children. The eldest son Zdeněk, an engineer, has been unemployed for two years. His daughter Pavla is a doctor with a low salary and, for existential reasons, accepts the attentions and finally an offer of marriage from a well situated but unloved colleague. The professor's second daughter Hanka leaves her job as a shorthand typist dreaming of becoming a film star. She puts her faith in the fraudulent "film director" Pavelka and helps him to find money for a film project. When she discovers that he is a fake, she rushes into a relationship with a wealthy industrialist. She also secures a job in his factory for her brother Zdeněk. The youngest son Jirka finds work as an accountant at a brewery, but only due to his talent as a footballer. Thus the despairing father is finally persuaded of the aptness of an allegory he reads in one of his students' essays where the situation of young people is compared to that of shipwreck survivors; they are driven onto an iceberg by the wind and waves and now face an uncertain and dark sea.