Kříž u potoka  (Cross by the Brook, The)
R: Miloslav Jareš V: Excelsior, 1937 VV: František Navrátil N: román Kříž u potoka S: František KožíkBohumír Polách K: Ferdinand Pečenka Hu: Miroslav Ponc; archivní – Miroslav Ponc: píseň Dej vám pánbůh požehnání, píseň Teče voda proti kopci, píseň Zapřahej, formánku, koníčky, píseň Fialo modrá, píseň Jedenáct trubačů troubí, píseň Na vršíčku jalovec, píseň Dobrou noc, dobrou noc Nahr: Orchestr F.O.K. Zp: sborsbor ženskýJiřina Štěpničková Arch: Jan Zázvorka Zv: Richter Hans (3) H: Jiřina Štěpničková (Eva Potocká, schovanka ve mlýně), Vítězslav Vejražka (Štěpán Potocký), Mirko Eliáš (Ambrož Potocký, Štěpánův bratr), Jindřich Plachta (mlynář), Ella Nollová (mlynářka), Václav Trégl (hospodský Holý), Běla Tringlerová (Mařička, Holého dcera), Anna Letenská (děvečka u Potockých), Karel Šott (radní Drahorád), Václav Menger (soused v hospodě), V.A. Vlasák (soused v hospodě), Miloš Šubrt (soused v hospodě), Fráňa Vajner (soused v hospodě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Excelsior Pr: 08.10.1937 © Národní filmový archiv 
 
   Eva, schovanka ze mlýna, se seznámí se statkářem Štěpánem Potockým, k jehož rodu se váže kletba, která v několika předchozích generacích způsobila bratrovražedné spory o ženy. Eva je moudrá a statečná dívka a rozhodne se přijmout Štěpánovu nabídku ke sňatku a zlomit dávné prokletí. Štěpánův bratr Ambrož se chová zpočátku ke švagrové stroze, ale po čase najde hezký vztah k ní i malé Evičce, která se Evě a Štěpánovi po roce narodila. Manželství, které vypadalo tak šťastně, se Štěpánovou vinou začne kazit. Mladý muž podlehne karbanu a alkoholu a dokonce má milenku, protřelou dceru hostinského Mařičku. Ambrož se do Evy zamiloval a přemlouvá ji, aby s ním od Štěpána odešla. Nakonec odchází sám a Eva dál snáší svůj nelehký úděl. Dluhy manželů Potockých rostou a statek jde do dražby. Eva jde prosit o pomoc Ambrože, ale ten ji odmítne. Po návratu domů zuřivý manžel napadne Evu nožem a uteče z domova v domnění, že ji zabil. Uvědomí si, co pro něj Eva znamenala, a s radostí přijímá zprávu, že je jen zraněna. Ambrož při dražbě vykoupí statek pro malou Evičku a předá směnky jejím rodičům, kteří snad už zlomili rodovou kletbu.
   Eva, the ward of a mill, meets Štěpán Potocký, a landowner, on whose line a curse has been placed which in past generations has roused fratricidal feuds over women. Eva is a smart and courageous girl, and she decides to accept Štěpán's offer of marriage and break the ancient curse. Štěpán's brother Ambrož acts severely towards his sister-in-law at the outset, but after a while he has a pleasant relationship with her and with little Evička who has been born to Eva and Štěpán after a year. The marriage, which appeared to be such a happy one, begins to turn sour through the fault of Štěpán. The young man succumbs to gambling and alcohol and even takes a lover, the experienced innkeeper's daughter Mařička. Ambrož falls in love with Eva and tries to persuade her to leave Štěpán and go away with him. Ambrož eventually leaves alone and Eva continues to bear her difficult lot. The debts of the couple mount and the estate is put up for auction. Eva goes to ask Ambrož for help but he refuses her request. After her return home her furious husband attacks her with a knife. He flees thinking he has killed Eva. Štěpán comes to realize what Eva means to him and he joyfully greets the news that she has only been injured. Ambrož buys the estate at the auction for little Evička and transfers the b