Krok do tmy  (Step into the Darkness, A)
R: Martin Frič V: Lucernafilm, 1938 VV: Jan Sinnreich N: Eduard Fiker S: Eduard FikerFrantišek Čáp AR: Antonín Kubový K: Otto Heller Hu: Eman Fiala; archivní – Eman Fiala: píseň Jen málo věřím štěstí Zp: Alena Frimlová Arch: Štěpán Kopecký St: Gina Hašler Zv: Josef Zora H: Rolf Wanka (Ronny), Václav Trégl (sluha u Ronnyho Valentin), František Smolík (rada obchodní komory Jan Haller), Adina Mandlová (Eva, Hallerova dcera), Zvonimir Rogoz (O.A.Linde, Evin snoubenec), Alena Frimlová (Magda, Lindeho milenka), Vítězslav Boček (Fred Baron), Theodor Pištěk (Filip), Růžena Šlemrová (Filipova žena), František Kreuzmann (sluha u Hallera Josef), Petr Lotar (detektiv), František Roland (policejní inspektor), Karel Černý (detektiv), Gustav Hilmar (komisař), Antonín Jirsa (penězokaz Adolf), Jan W. Speerger (člen Lindeho party), L.H. Struna (člen Lindeho party), Václav Suldovský (hlídač), Jaroslav Sadílek (šofér), Jaroslav Bráška (hráč rulety), Michel Elaguine (hráč rulety), Robert Vyhlídka (kamelot), Miloš Šubrt (penězokaz), Karel Třešňák (host na večírku), Jiří Schreinzer (host na večírku) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 17.02.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Podnikatel Fred Baron chce spáchat sebevraždu, protože nemá na zaplacení směnek a dluží panu Hallerovi peníze, které s ním prohrál v Lindeho herně. V sebevraždě mu zabrání dobrodruh Ronny a slíbí mu pomoc. V Hallerově vile, kde pátrá po dokumentech, se Ronny seznámí s majitelovou dcerou Evou. Otec ji nutí do sňatku s Lindem, který ho vydírá. Ronny zjistí, že Linde ve své herně vyrábí falešné peníze. Navrhne Baronovi, aby vyhrál peníze tam, kde o ně přišel, a slíbí Hallerovi, že dosáhne toho, aby si Eva nemusela vzít Lindeho. V herně je ale Ronny zajat a uvězněn. Mezitím Ronnyho hledá jeho sluha Valentin u Hallerů a je přepaden komorníkem Josefem. Vše vidí Eva, Valentina osvobodí a oba spěchají do herny. Ta už je obklíčena policií. Lindemu se ale nakonec podaří uprchnout v autě a unést s sebou i Evu. Pronásleduje je Ronny s policií. Evě se podaří bezpečně vyskočit z vozu těsně před havárií. Zjistí se, že Ronny není dobrodruh, ale kapitán tajné policie, který měl zneškodnit penězokaze.
   Businessman Fred Baron wants to commit suicide because he does not have the money to pay a bill of exchange and he owes Mr. Haller money who has lost with him in Linde's casino. The adventurer Ronny prevents him from taking his own life and promises to help him. In Haller's villa, where he is searching for the documents, Ronny encounters the owner's daughter Eva. Her father is pressuring her to marry Mr. Linde, who is blackmailing him. Ronny discovers that Linde is producing counterfeit money in his casino. He suggests to Baron that he win the money where he has lost it and he promises Haller that he will arrange it so that Eva will not have to marry Mr. Linde. But Ronny is arrested in the casino and thrown in prison. Meanwhile Ronny's servant Valentin is looking for him at Haller's and is assaulted by the butler Josef. Eva sees everything, frees Valentin, and both hurry off to the casino. It has already been surrounded by the police. But Linde eventually succeeds in escaping in a car and he takes Eva with him. Ronny and the police pursue them. Eva manages to safely jump out of the vehicle right before it crashes. It is discovered that Ronny is not an adventurer but the captain of the secret police who were to neutralize the counterfeiter.