Kristian  (Kristian)
R: Martin Frič V: AB, 1939 VV: Jan Sinnreich N: divadelní hra Christian S: Eduard ŠimáčekJosef Gruss K: Ferdinand Pečenka Hu: Sláva Eman Nováček; archivní – Sláva Eman Nováček: píseň Jen pro ten dnešní den, Sláva Eman Nováček: píseň Nečekej Nahr: Orchestr F.O.K. T: Josef Gruss Zp: Oldřich NovýR.A. Dvorský Arch: Jan Zázvorka St: Jan Kohout Zv: Stanislav Vondraš H: Oldřich Nový (úředník Alois Novák alias pan Kris), Nataša Gollová (Mařenka, Novákova žena), Raoul Schránil (Fred), Bedřich Veverka (Petr), Adina Mandlová (Zuzana Rendlová, Fredova snoubenka), Jára Kohout (úředník cestov.kanceláře Josef Nov), Anna Steimarová (Mařenčina tetička), Jaroslav Marvan (ředitel cestovní kanceláře Král), Čeněk Šlégl (elegán s kapesníčkem), Josef Bělský (ředitel Orient baru), František Paul (vrchní Robert), Jan W. Speerger (barman), Aša Vašátková (šatnářka Lída), Václav Mlčkovský (vrátný v baru), Miroslava Hromková (mixérka v baru), Přemysl Pražský (číšník v Orient baru), Doďa Pražský (číšník v Orient baru), Jaroslav Sadílek (číšník v Orient baru), Václav Piskáček (číšník v Orient baru), Ada Dohnal (číšník v Orient baru), Jiří Schreinzer (host v baru), Sláva Grossmann (host v baru), Jarmila Holmová (sekretářka ředitele Krále), František Filipovský (advokát JUDr.Dvořáček), Alois Dvorský (bankéř Votický), Antonín Zacpal (lékař bankéře Votického), František Juhan (taxikář), Vojta Merten (taxikář), Jindřich Láznička (zákazník v cestovní kanceláři), R.A. Strejka (novomanžel), Blažena Slavíčková (novomanželka Miluška), Jindřich Fiala (závozník s minerálkou), Hrdličková Marie (2) (host v Orient baru), R.A. Dvorský (dirigent a zpěvák), Orchestr R.A.Dvorského (orchestr) Fo: 35 mm Ve: česká D: Lucernafilm Pr: 08.09.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Alois Novák, drobný úředník cestovní kanceláře a manžel bezvýrazné puťky, žije průměrný, nevzrušivý život. V jeho duši je však neuhasitelná touha po dobrodružství. A tak si jednou za měsíc hraje na světáka. Jako záhadný a bohatý pan Kristian přichází do exkluzivního "Orient baru", kde nešetří tučným spropitným a kde platonicky svádí krásné a elegantní ženy. V odděleném salonku hovoří o lásce a nádheře exotických zemí, které údajně poznal na toulkách cizinou. Ve skutečnosti má vše vyčtené z prospektů cestovní kanceláře. Ženy podléhají kouzlu jeho sametového hlasu a na jeho přání poslušně zavírají oči. Kristian potom kvapně a sám opouští bar, aby za měsíc opakoval svou hru s jinou ženou. Tento dvojí život vede do té doby, než se v baru seznámí s inteligentní Zuzanou. Zuzana jeho jednání prohlédne a vrátí Kristiana životní realitě po boku jeho věrné manželky Mařenky, která se pod vedením své tetičky změnila v elegantní moderní ženu.
   Alois Novák, a minor clerk in a travel agency and the husband of a dowdy housewife, lives a run-of-the-mill, dull life. In his soul, however, there resides an inextinguishable desire for adventure. And so once a month he poses as a playboy. As the mysterious and wealthy Mr. Kristian he goes to the exclusive Orient Bar where he does not skimp on generous tips and where he platonically seduces beautiful and elegant women. In the salon he speaks of love and the magnificence of exotic lands, which he has supposedly come to know on his wanderings abroad. In reality he has read all of this in the travel agency's brochures. The women succumb to the enchantment of his velvety voice and on his request obediently close their eyes. Kristian then hurriedly and alone leaves the bar, that after another month he may repeat his game with another woman. He leads this double life till the time he meets the intelligent Zuzana in the bar. Zuzana scrutinizes his dealings and returns Kristian to his real life at the side of his faithful wife Mařenka, who under the direction of her aunt has been transformed into an elegant, modern woman.