Krb bez ohně  (Hearth Without a Fire, A)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1937 VV: Arthur Feist N: román Krb bez ohně S: Karel ŠpelinaJiří Karmín K: Jan Roth AK: Jaromír Holpuch Hu: Dol Dauber; archivní – Dol Dauber: píseň Krb bez ohně, Dol Dauber: píseň Ukolébavka Nahr: Orchestr F.O.K. T: Daisy Jelenová Zp: Marie GrossováHana VítováR.A. Dvorský Arch: Štěpán Kopecký St: Marie Bourová Zv: František Šindelář H: Marta Májová (Miroslava Kristenová), R.A. Dvorský (Vilém, syn paní Kristenové), Jiří Dohnal (Jiří, syn paní Kristenové), Theodor Pištěk (holič Jindřich Kodym), Marie Ptáková (Matylda, Kodymova žena), Hana Vítová (modistka Elena Kodymová), Míla Reymonová (herečka Věra Heranová), Bedřich Veverka (Robert Záhora, bratranec Viléma), Zvonimir Rogoz (MUDr.Vaněk), Raoul Schránil (správce z Dubinek Antonín Petrák), Božena Svobodová (Karasová), Ella Nollová (hospodyně paní Bártlová), Stanislav Neumann (sekretář u Kristenů Novák), Jiří Hron (řidič Kvapil), Marie Grossová (zpěvačka), Karel Postranecký (oddávající úředník), Drahomíra Hůrková (kloboučnice), Robert Vyhlídka (syn Kodymových), Emil Dlesk (taxikář), Němec Karel (2) (zřízenec v obřadní síni), Alois Peterka (impresário Majer), Dol Dauber (houslista), Otto Sattler (druhý houslista) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Modistka Elena Kodymová a syn statkářky Kristenové Jiří se chtějí vzít. Kristenová se svatbou nesouhlasí a Jiří, rozrušen, odchází z domova a havaruje. Před smrtí požádá svého bratra Viléma, aby se postaral o těhotnou Elenu. Vilém slib dodrží a s Elenou s ožení. Při oddávací ceremonii se na Elenu úmyslně ani nepodívá a proto neví, jak dívka vypadá. Hned po obřadu Vilém zmizí a Elena odjíždí na sídlo Habrov, které jí Jiří odkázal. Tam ji čeká nevlídná tchyně. Elena porodí chlapce. Když zjistí, že tchyně si vzala dítě k sobě, zhroutí se. Doktor Vaněk marně prosí paní Kristenovou, aby dítě vrátila. Elena po uzdravení odjíždí za právníkem do Prahy, aby se poradila, jak získat syna zpět. Cestou se seznámí s mužem, ve kterém pozná svého manžela. Nic mu však neprozradí, aby mu oplatila předešlá příkoří. Vilém se do krásné neznámé zamiluje a později po ní marně pátrá. Matka, která si mezitím Elenu oblíbila, syna přemlouvá, aby s ní začal žít. Vilém tedy Elenu navštíví a s úžasem v ní pozná svou lásku. Elena mu odpouští a souhlasí se společným životem.
   Millioner Elena Kodymová and Jiří, the son of the landowner Kristenová, would like to marry. His mother does not consent and Jiří, upset, leaves home and is involved in an auto accident. Before he dies he asks his brother Vilém to look after the pregnant Elena. Vilém keeps his promise. During the wedding ceremony he does not even glance at Elena and therefore he does not know what the girl looks like. Immediately after the ceremony has finished he disappears and Elena leaves to the residence of Habrov, which Jiří has bequeathed her. Waiting for her there is her harsh mother-in-law. Elena gives birth to a boy. When she discovers that her mother-in-law has taken the baby to her place, she has a break down. Doctor Vaněk in vain beseeches Mrs. Kristenová to return the baby. After recuperating Elena travels to Prague to see a lawyer for advice on how she can get her baby back. On the way there she meets a man whom she recognizes as her husband. However, she reveals nothing to him. Vilém falls in love with the beautiful Elena. The mother, who in the meantime has grown fond of Elena, persuades her son to begin living with the girl. So Vilém visits Elena and recognizes her for the woman with whom he has fallen in love.