Královna stříbrných hor  (Queen of the Silver Mountains)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1939 VV: Arthur Feist N: povídka S: František PoulKarel Špelina AR: Jiří Kratina K: Bohumil Vích Hu: Josef Dobeš Arch: J. Dobeš St: Antonín Zelenka Zv: František Šindelář H: Ella Nollová (Valentová, matka Martina), Vilém Pfeiffer (Martin Valenta), Věra Kratochvílová (Martinova žena Pepča), Vladimír Borský (páter Jan), Milka Balek-Brodská (Marešová), Květa Vojáčková (Mimi Marešová), Vilém Pruner (Karel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 15.09.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Dům na pražské periferii obývá několik nájemníků. V nejhorším bytě bydlí rodina Valentových: zbožná Valentová se zmrzačeným synem Martinem a snachou Pepčou, která jim vyčítá, že je musí živit. Jednou pořádá farnost pouť na Svatou Horu a páter Jan nabídne chudé Valentové cestu zdarma. Matka navštíví chrám, ve svých modlitbách poprosí o zmírnění svých trápení a vzápětí vyčerpaná umírá. Její slova však byla vyslyšena. Syna, zdrceného matčinou smrtí, vyruší doma kouř a oheň. Sousedka Marešová ve sklepě neopatrně odhodila zápalku a dům vzplanul. Vyděšený Martin v podvědomí vstává a potom omdlí. Ale sousedé ho zachrání. V nemocnici se scházejí obyvatelé domu a jsou svědky velké události: Martin zase chodí a usmířil se s Pepčou. Páter Jan blahopřeje Martinovi a všem připomíná, že pravá víra člověka uzdravuje.
   Several tenants occupy a house on the Prague outskirts. In the worst apartment lives the Valenta family: the devout Mrs. Valentová with her crippled son Martin and daughter-in-law Pepča, who reproaches them for her having to feed them. One day the parish organizes a pilgrimage to Holy Mountain and Father Jan offers the poor Valentas a free journey. The mother visits the cathedral, in her prayers she supplicates God for the mitigation of their sufferring and presently she dies exhausted. But her words have been heard. The son, broken-hearted by his mother's death, is bothered by fire and smoke in the house. The neighbour woman Marešová has carelessly cast aside a lit match and the house has burst into flame. The scared Martin subconsciously gets up and then faints. But the neighbours rescue him. He meets the residents of the house in hospital and they are witnesses to a great event: Martin is once again able to walk and he reconciles with Pepča. Father Jan congratulates Martin, reminding everyone that genuine faith is the curative of man.