Král ulice  (King of the Street)
R: Miroslav Cikán V: Elekta, 1935 VV: Jan Reiter N: Jiří Zoch S: Karel HašlerMiroslav Cikán AR: Václav Dražil K: Václav Vích Hu: Karel HašlerMiloš Smatek; archivní – Karel Hašler: píseň Potkalo mě štěstí jednou na chviličku, Karel Hašler: píseň Na světě máme jedinou jen matičku svou, tu Prahu svou stověžatou, Miloš Smatek: píseň Mládí, ach, mládí, mládí chce žítpíseň T: Karel Hašler Zp: Sylva LangováJára KohoutOldřich VykypělKarel Hašlersbor dětskýIngriš-babies Arch: Štěpán Kopecký St: Antonín Zelenka Zv: Josef ZoraFrantišek Šindelář H: Karel Hašler (Martin Antoni zvaný otec Martin), Markéta Krausová (Martinova žena), Helena Bušová (Martinova dcera Helena), Jára Kohout (harmonikář a opilec Jura), Oldřich Vykypěl (houslista Jan Pokorný), Sylva Langová (Nanynka, Janova sestra), Milada Smolíková (Márinka Heinrichová, hospodyně u M), Bedřich Vrbský (policejní komisař), Gina Hašler (Robert Stanley, svůdce Martinovy ž), R.A. Strejka (nezaměstnaný hudebník), Antonín Soukup (nezaměstnaný hudebník), Emanuel Hříbal (nezaměstnaný hudebník s trubkou), Alois Dvorský (nezaměstnaný hudebník s klarinetem), Jaroslav Bráška (nezaměstnaný hudebník s trubkou), Karel Hradilák (nezaměstnaný hudebník v klobouku), Vladimír Štros (nezaměstnaný hudebník), Richard Záhorský (nezaměstnaný hudebník), Elsa Vetešníková (nezaměstnaná hudebnice), Iža Lechnýřová (nezaměstnaná hudebnice v pruhov.tr), Milka Balek-Brodská (nezaměstnaná hudebnice), Vlasta Hrubá (sestra Červeného kříže), Jan Černý (strážník), F.X. Mlejnek (ospalý host v zahradní restauraci), Jindřich Fiala (listonoš), Jaroslav Hladík (divák v lóži londýnského divadla), Zlata Hajdúková (divačka v lóži londýnského divadla), Růžena Vašutová Fo: 35 mm Ve: česká D: Slavia-film Pr: 20.09.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Muž s tajemnou minulostí, zvaný otec Martin, zřídil ve staré továrně ubytovnu a zkušební sál pro pouliční muzikanty. Část jejich výdělku jim ukládá pro případ nemoci. Mezi hudebníky přijde mladý nadaný houslista Jan se svojí sestrou Nanynkou. Otec Martin je dobrý skladatel, jeho písně v podání pouličních muzikantů mají úspěch, on sám se však před veřejností skrývá. Před lety, kdy byl slavným virtuosem, ze žárlivosti vystřelil v pokoji londýnského hotelu na domnělého milence své ženy. Ze strachu, že se dopustil vraždy, uprchl i s malou dcerkou Helenou. Ta je teď dospělá a zamilovaná do Jana. Helena, Jan a Nanynka vyhráli pěveckou soutěž a mají jet do Paříže. Přes otcův zákaz Helena odjede. Její dopisy z Paříže s informacemi o úspěšných koncertech otec Martin neotvírá. Náhle dostane dopis z Londýna a v obavách, že se Helena dozvěděla o jeho činu, se rozhodne utopit, ale převozník mu zachrání život. Helena se po posledním koncertu v Londýně setká s matkou, která je rovněž zpěvačkou a právě se chystá vrátit do Prahy. Teprve při setkání se svojí ženou se Martin dozví, že není vrahem, protože způsobil muži jen lehké zranění. Nic již nebrání plánům na spokojenou budoucnost.
   A man with a mysterious past, known as Father Martin, fixes up a hostel and a rehearsal room for street musicians in an old factory. A part of their earnings is put away in the eventuality of illness. The young talented violinist Jan shows up among the musicians with his sister Nanynka. Father Martin is an accomplished composer, his melodies performed by the street musicians are successful. He himself, however, stays hidden from public view. Many years ago, when he was a famous virtuoso, he shot out of jealousy his wife's presumed lover in a London hotel room. From the fear that he had committed murder he fled with his little daughter Helena. She is now an adult and has fallen in love with Jan. Helena, Jan, and Nanynka win a singing contest and are to go to Paris. Despite her father's prohibition Helena leaves. Father Martin does not open her letters informing him of their successful concerts. When a letter arrives from London, Martin mistakenly imagines that Helena has learned of his offence and he wants to drown himself but a ferryman saves his life. After the last concert in London Helena meets her mother, who is likewise a singer, and gets ready to return to Prague. It comes out that Martin only lightly wounded the man. So nothing no longer impedes his general happiness.