Kouzelný dům  (Magic House, The)
R: Otakar Vávra V: Elekta, 1939 VV: Kabelík Vladimír (výroba)Alois Fiala N: román Kouzelný dům S: Otakar Vávra AR: Václav Štrup K: Jan Roth Hu: František Škvor; archivní – Antonín Dvořák: převzatá Milostná píseň Arch: Jan Zázvorka St: Antonín Zelenka Zv: František Pilát H: Adina Mandlová (Marie Ungrová), Růžena Nasková (Vilemína Balvínová), Leopolda Dostalová (teta Hedvika Balvínová), Terezie Brzková (teta Anna Balvínová), Zdeněk Štěpánek (Martin Balvín, syn Vilemíny), Eduard Kohout (Vilém Balvín, syn Vilemíny), Světla Svozilová (Rosa), František Kreuzmann (kouzelník Caligari), Karel Dostal (Rudolf Unger,gen.řed.želez.,otec M), Vladimír Řepa (JUDr.Alfred Urban, právník u Unger), Otto Rubík (Lariš, snoubenec Marie), Jaroslav Průcha (lékař), Jaroslav Vojta (Otradovec), L.H. Struna (Penc), Marie Ježková (hospodyně Barbora), Vladimír Štros (čeledín), Václav Suldovský (čeledín), Aša Vašátková (prodavačka), Jaroslav Tryzna (pouliční fotograf), Jindřich Fiala (asistent kouzelníka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 21.11.1939 © Národní filmový archiv 
 
   Zhýčkaná dcera významného průmyslníka Marie jediná přežije leteckou havárii. Na silnici uprostřed moravských lesů ji najde Vilém Balvín a dopraví ji do domu, obývaného třemi generacemi jeho rodiny. Dívka se probudí z mdloby s naprostou ztrátou paměti. Zůstává v "kouzelném domě", do kterého však vnese neklid a vzrušení. Vilém, trpící poraněním hlavy z války, se z nešťastné a pečlivě skrývané lásky k Marii oběsí. Zato mezi Marií a mladším Vilémovým bratrem, učitelem Martinem, se brzy zrodí něžný milostný cit. Společně pátrají po Mariině totožnosti. Po sedmi týdnech vrátí pouťový kouzelník v hypnóze Marii paměť. Tím okamžikem se však z přirozené a milé dívky stane odměřená dáma, která nechce Martina znát a trvá na tom, aby ji otec odvedl. V poslední chvíli se přece jen rozpomene na štěstí, které poznala v "kouzelném domě", a vrátí se k Martinovi.
   The pampered daughter of a prominent industrialist, Marie, is the sole survivor of a plane crash. On the roadway amid the Moravian forests Vilém Balvín finds her and transports her to his home, in which reside three generations of his family. The girl awakens from her unconsciousness with an utter loss of memory. She remains in the enchanted home to which, however, she has brought disquiet and agitation. Vilém, afflicted by a head injury incurred in the war, hangs himself out of unhappiness and his carefully concealed love for Marie. Yet between Marie and the younger brother of Vilem's, the teacher Martin, there soon arises a tender amorous affection. Together they search for Marie's identity. Seven weeks later a fairground magician returns to Marie her memory under hypnosis. At this moment, however, from a congenial and amiable girl she becomes an aloof dame who wants nothing to do with Martin and insists that her father will come and take her away. At the last moment she in the end recalls the happiness she knew in the enchanted home, and she returns to Martin.