Kouříme domovinu  (We Smoke Homegrown)
R: Walter Sent V: Ludvík,Guba, 1944 S: Walter Sent K: Jan Novák St: Vladimír Lorenc Zv: Jan Paleček Op: K. Pavelka kom: František Filipovský H: František Filipovský (pěstitel tabáku), František Černý (hostinský), Darja Hajská (hostinská), Václav Trégl (hráč karet), Jan W. Speerger (brýlatý hráč karet), Karel Richter (Pepík, syn brýlatého muže), Blažek Jiří (herec) (číšník) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Několik mužů hraje v hostinci karty a kouří. Hostinské se nelíbí pach jejich dýmek. Jeden z mužů má naopak tabák voňavý. Ochotně všechny seznámí se správným pěstováním tabáku, jeho sušením a fermentací v domácích podmínkách.
   Several men play cards in a pub and smoke. The proprietress does not like the odour of their pipes. One of the men on the contrary has aromatic tobacco. He willingly acquaints all present with the proper cultivation of the tobacco, its drying and fermentation in home-grown conditions.