Kolem dokola  (Round and Round)
R: Elmar Klos V: FAB Zlín, 1937 S: Elmar Klos K: Alexander Hackenschmied Hu: Bedřich Kerten H: Theodor Pištěk (prokurista), Truda Grosslichtová (úřednice) Fo: 35 mm Ve: česká D: FAB Zlín © Národní filmový archiv 
 
   Mladé písařky se místo práce věnují vzájemnému předvádění svých nákupů. Když se neozývají na prokuristovo zvonění, přijde postarší úředník do jejich kanceláře. Dívky se rozprchnou ke svým psacím strojům. Jen ta nejodvážnější z nich mu vysvětlí, že se chystají na ples a proto si nakoupily nové střevíce. Úředník si vzpomene, že jako mladík tančíval, a dívka ho vyzve k tanci. Muž však brzy ztrácí dech. Snímek končí přehlídkou tanečních střevíčků firmy Baťa.
   Young typists spend their time on reciprocal displays of their purchases rather than on their work. When they do not respond to their chief's ringing, the elderly clerk comes to their office. The girls scatter to their typewriters. Only the most courageous of them explains to him that they are getting themselves ready for a ball and therefore they have bought new shoes. The clerk recalls how he used to dance as a young man and the girl invites him to dance. The man, however, soon loses his breath. The film ends with a display of dancing shoes from the Baťa company.