Koho jsem včera líbal?  (Who Did I Kiss Yesterday?)
R: Jan Svoboda V: Elka, 1935 VV: Charles le Derlé N: Monika Jelínková S: Monika Jelínková K: Jan StallichVáclav Vích Hu: Ferry Gyulai; archivní – Ferry Gyulai: píseň Koho jsem včera líbal, Ferry Gyulai: píseň Telefonem k srdci, píseň Spi, děťátko, spi T: Emanuel ŽeleznýJiří Kavan Zp: Walter TaubHana VítováAdolf Minský Arch: Vilém RittershainFerry Novák Zv: Kopřiva Antonín (zvuk) NT: Martin Frič H: Adolf Minský (účetní František Kajetán Popelka), Milka Balek-Brodská (Popelkova žena Rézinka), Hana Vítová (Eva), Alexander Třebovský (generální ředitel Havlík), Walter Taub (Jan Konvalinka, Havlíkův synovec), Jan W. Speerger (vrchní účetní Malý), Truda Binarová (manželka Malého), Felix Kühne (účetní Novotný), Jarmila Beránková (panská u Popelků Růženka), Theodor Pištěk (policejní komisař), Robert Ford (prodavač ryb), F.X. Mlejnek (host v kavárně), Růžena VašutováHelena SvirtováVěkoslav SatoriaJaroslav Tryzna Fo: 35 mm Ve: česká D: Primus © Národní filmový archiv 
 
   Mladý synovec generálního ředitele porcelánky Jan Konvalinka zastupuje svého strýce, ale místo práce se věnuje ženám. Krásná neznámá žena, které není Konvalinkovo dvoření vhod, požádá solidně vyhlížejícího pána, aby se vydával za jejího manžela a odehnal tak dotěrného nápadníka. Zachráncem je malý úředník Popelka, který v Janovi pozná svého nadřízeného. Díky kráse své "manželky" je Popelka povýšen. Skutečná paní Popelková, semetrika zcela ovládající svého manžela, se vrací z pohřbu příbuzného. S ní příjíždí dcera zemřelého, Eva, jejíž sňatek je podmínkou k rozdělení dědictví. Jan mezitím zjistí, že krásná neznámá je ženou jiného zaměstnance továrny a chce Popelku za "podvod" propustit. V jeho bytě však potkává Evu, a tentokrát považuje za paní Popelkovou ji. Eva ho v omylu ponechá a přijímá jeho dvoření. Díky záměně dostává pravá paní Popelková od Jana krásnou kytici s láskyplným vzkazem. Věrna své povaze si na mladého muže "došlápne" a Popelka je propuštěn. Eva však najde cestu, jak zachránit strýce. Jan se s Evou zasnoubí a Popelka je jmenován ředitelem továrny.
   The young nephew of the general director of a porcelain factory, Jan Konvalinka, steps in for his uncle, but he spends more time chasing women than working. A beautiful unknown woman, who does not like Konvalinka's wooing, requests a respectably looking gentleman to pose as her husband, thereby repulsing the obtrusive suitor. Her savior is the small clerk Popelka, who recognizes Jan as his superior. On account of the beauty of his wife Popelka is promoted. The real Mrs. Popelková, a harridan who completely dominates her husband, brings from the funeral of a relative Eva, the daughter of the deceased, whose marriage is a stipulation for her share of the inheritance. In the meantime Jan finds out that the beautiful unknown woman is the wife of another factory employee and he wants to fire Popelka on grounds of fraud. In Popelka's apartment, however, he meets Eva, and this time takes her to be Mrs. Popelková. Eva lets him mistake her identity and accepts his advances. The true Mrs. Popelková receives a beautiful bouquet from Jan with a note of affection attached. True to her character she takes the young man to task and Popelka is fired. Niece Eva, however, finds the way to save her uncle. Jan becomes engaged to her and Popelka becomes the factory's director.