Kníže Václav  (Prince Wenceslas)
R: František Čáp V: Lucernafilm, 1942 N: Alžběta Birnbaumová S: František ČápZdeněk ŠtěpánekAlžběta Birnbaumová K: Ferdinand Pečenka Arch: Jan Zázvorka H: Karel Höger (kníže Václav), Miloš Nedbal (mnich), Gustav Nezval (rolník), Vítězslav Vejražka (Boleslav), Marie Glázrová (Drahomíra), Jiřina Štěpničková (kněžna Ludmila), Stella MájováJaroslav PrůchaOtto RubíkZdeněk Štěpánek Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Dochovány jsou záběry: zralé obilí, modlící se muž, lidé spoutaní a vedení jezdci na koních, práce v opukovém lomu, těžba zlata, lovení říčních škeblí, muž sekající obilí srpem (Gustav Nezval), kníže Václav (Karel Höger) ve vinici.
   Preserved is the following footage: ripe grain, a man praying, people in fetters being led by riders on horseback, work in a slate quarry, the mining of gold, the catching of river shellfish, a man cutting the grain with a sickle (Gustav Nezval), Prince Wenceslaus (Karel Höger) in a vineyard.