Kluci na řece  (Boys on the River, The)
R: Jiří SlavíčekVáclav Krška V: Nationalfilm, 1944 VV: Otakar Sedláček N: Václav Krška S: Václav KrškaJaroslav Beránek AR: Ivo Novák K: Julius Vegricht Hu: Jiří Srnka; archivní – lidová píseň: píseň Když jsem já šel tou Putimskou branou, píseň Ó, hřebíčku zahradnický, píseň Ovčáci čtveráci, píseň Hledám tě dálko v stříbrném chvění (recitace), píseň Plavala husička po Dunaji Zp: Terezie Brzková Arch: Ferdinand Fiala Kost: Marie Jindrová St: Jiří Slavíček Zv: Stanislav Vondraš NT: Lorenc kom: Eduard Kohout H: Terezie Brzková (Magdaléna), Eduard Kohout (syn paní Magdalény Jiří), Karel Černý (MUDr.Albín, přítel rodiny), Zdeňka Baldová (hospodyně u paní Magdalény Josefka), Zorka Janů (Helenka, vnučka paní Magdalény), Svatopluk Beneš (ing.Jan Palivec), Jindřich Plachta (hokynář Andělín Timtělo), Marie Blažková (hokynářova žena Terezie), Libuše Stehlíková (Zuzka), Karel Richter (Tomík), Josef Šaloun (Bukoun), Zdeněk Borovec (Jaroušek), Rudolf Král (Pindulinka), Borek Lipský (kluk), Jaroslav Hach (kluk), Eduard Vakrman (kluk), Míša Dvořák (kluk), Jiří Vopálka (kluk), Tomáš Čech (kluk), Miloš Opatrný (kluk), Přemysl Velich (kluk), Ríša Hanzal (kluk), Oleg Reif (kluk), Emanuel Kovařík (cirkusák Ferda), Milka Balek-Brodská (zákaznice u Timtěla), Hermína Vojtová (zákaznice u Timtěla) Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 25.08.1944 © Národní filmový archiv 
 
   Písečtí kluci si nejraději hrají na březích Otavy. Jednou se vydají na návštěvu tajemného, zdánlivě opuštěného domu. Ve skutečnosti v něm žije stará nemocná paní Magdaléna se svou hospodyní. K nim přijela na prázdniny Magdalénina vnučka Helenka. Kluci, vyrušeni hospodyní Josefkou, utečou. Jen nejstarší z nich, patnáctiletý Tomík, se zdržel a tak se seznámil s Helenkou. Od ní se dozví, že babička je nemocná steskem po svém synovi Jiřím, který před lety odešel do světa. Tomík patří do party Portyčáků, kterým hokynář Timtělo vyřezal totem jako talisman. Třináctiletá Zuzka patří do party odvážného Bukouna, ale tajně miluje Tomíka, od něhož se dozví o nemocné paní. Napadne ji požádat mladého inženýra Palivce, aby Helenčinu babičku navštívil a řekl jí, že se s jejím synem setkal a že nyní vyřizuje jeho pozdrav. Plán se zdaří a paní Magdaléna skutečně pookřeje. Helenka k Tomíkově smutku začne chodit s Palivcem. Mezi oběma klukovskými partami dojde k bitvě, kterou ukončí náhodné těžké zranění Zuzky. Kluci se smíří a uzdravující se Zuzce Tomík slíbí, že si ji jednou vezme za ženu.
   A group of boys in the town of Písek like to play on the banks of the Otava River. One day they set out to visit a mysterious house which appears to be abandoned. In reality living there is the old and ill Mrs. Magdalena with her housekeeper. Magdalena's granddaughter Helenka has come on a visit during her school vacation. The boys, intruded upon by the housekeeper Josefka, run off. Only the eldest of them, the fifteen-year-old Tomík, stays and so becomes acquainted with Helenka. He learns from her that her grandmother is afflicted with nostalgia for her son Jiří, who many years ago went out into the world. Tomík belongs to the gang of Portyčaks for whom the shopkeeper Timtělo has carved out a totem as a talisman. The thirteen-year-old Zuzka belongs to bold Bukoun's gang, but she secretly loves Tomík, from whom she hears about the sick woman. She has the idea to ask the young engineer Palivec to visit Helenka's grandmother and tell her that he has met her son and he sends his greetings. The plan works and Mrs. Magdalena actually recuperates. Helenka, to the sadness of Tomík, begins to go out with Palivec. A battle breaks out between the two gangs of boys which ends in the accidental serious injury of Zuzka. The boys make peace with one another and Tomík promises Zuzka that he wil