Klub tří  (Club of Three, The)
R: Oldřich Kmínek V: Kmínek Oldřich, 1935 N: Oldřich Kmínek S: Oldřich Kmínek K: Jan Roth Hu: Josef Dobeš; archivní – Josef Dobeš: píseň Zvedněme číši, ať víno pění, Josef Dobeš: píseň Neboj se o štěstí T: Ladislav Brom Zp: Nelly GaierováLadislav Brom Arch: Josef Salač Zv: Kopřiva Antonín (zvuk) H: Nelly Gaierová (herečka Daria Rovinská), Ladislav Brom (vyslanecký tajemník Richard Holan), Bedřich Veverka (Vláďa Zlonický, Richardův přítel), Ferry Mandaus (vojenský atašé Radkovič), Bedřich Vrbský (hráč pan X), Věra Ferbasová (Vláďova milenka), Čeněk Šlégl (herec), Antonín Holzinger (divadelní ředitel), Jan Richter (redaktor), Tůma Zdeněk (2) (hráč rulety), Jiří Dědek (hráč rulety), František Haller (Williams), Stanislav Bláha (Van Rajk), Robert Ford (klenotník Kern), Josef Werner (sluha u Richarda Holana), Gustav Hrdlička (divadelní maskér), Králová (garderobiérka herečky Rovinské), František Malý (inspicient), Karel Hradilák (majordomus Klubu tří), Josef Kotalík (policejní úředník), Jaroslav Tryzna (vrchní strážmistr), Nora Stallich (hráč karet) Fo: 35 mm Ve: česká D: Primus Pr: 26.12.1935 © Národní filmový archiv 
 
   Richard Holan je ve Společenském klubu vyzván k sázce. Má se stát členem "Klubu tří". Jde o uzavřený spolek, v němž je podmínkou členství vlastnictví modré perly, kterou není možné koupit, neboť není na trhu. Holanův přítel Vláďa se v Paříži setká u klenotníka s majitelkou náhrdelníku z modrých perel, zpěvačkou Dariou Rovinskou, která má hostovat v Praze. Tři chybějící perly z náhrdelníku jsou podle ní v dobrých rukou. Holan se vydává za novináře a navštíví Dariu v divadle. Podaří se mu šňůru perel přestřihnout a jednu perlu zcizit. Při přijetí do "Klubu tří" se dozví, že jde o klub Dariiných bývalých milenců, z nichž každý při rozchodu dostal perlu. Richard se vzdává členství a chce perlu vrátit. Daria se ale do něho zamiluje a on se bojí, aby ho neobdarovala perlou na znamení rozchodu. Svůj podvod před ní utají jen krátce. Když se rozhořčená Daria dozví o sázce, jde se přesvědčit, zda je Richard opravdu členem "Klubu tří". Zjistí však, že čestně přiznal svou prohru. Daria se rozhodne klub rozpustit a odjíždí za Richardem.
   Richard Holan is challenged to a bet in the Social Club. He is to become a member of the Club of Three. This is an exclusive club whose condition of membership is the ownership of a blue pearl, which is not available for purchase, for it is not on the market. Holan's friend Vláďa meets in a Paris jeweler's the owner of a necklace of blue pearls, the chanteuse Daria Rovinská, who is to have a performance in Prague. According to her the three missing pearls of the necklace are in good hands. Holan poses as a journalist and visits Daria in the theatre. He succeeds in clipping the string of pearls and appropriating one of them. Upon his coming to the Club of Three he learns that the club is composed of Daria's former lovers, each of whom received a pearl on the occasion of their separation. Richard wants to give up his membership and return the pearl. But Daria has fallen in love with him and he is afraid that she would not present him with a pearl as a token of their separation. He conceals his theft from her for only a short time. When the irate Daria learns of the bet she goes to find out for certain whether or not Richard is in reality a member of the Club of Three. She discovers, however, that he has honourably declared his losing the wager. Daria decides to disband the club and