Klatovští dragouni  (Dragoons of Klatovy, The)
R: Karel Špelina V: Dafa, 1937 VV: Arthur Feist N: román Rozvod na zkoušku S: Jan KaplanKarel Špelina AR: Jiří Kratina K: Josef Střecha Hu: Dol Dauber; archivní – Dol Dauber: píseň Já vím, já vím, že máš mne rád, Dol Dauber: píseň Krásný sen nechám si zdát, Jiří Voldán: píseň Klatovští dragouni, píseň Tys mě nikdy nemiloval Nahr: Orchestr F.O.K. T: Daisy Jelenová Zp: Máňa HankováEman FialaJára PospíšilZita Kabátová Arch: Štěpán Kopecký St: Jan Kohout Zv: Vilém Taraba H: Bedřich Veverka (Oldřich Hanuš), Truda Grosslichtová (Lily, Hanušova žena), Zita Kabátová (Eva, Hanušova sestřenice), Jára Pospíšil (kapitán Kovalský), Raoul Schránil (nadporučík Dvořák), Theodor Pištěk (strýc Angelín), Zdeňka Baldová (teta Růžena), Betty Kysilková (kuchařka u Hanušů Fany), Máňa Hanková (komorná Stázi), Eman Fiala (sluha kapitána Kovalského Josef Be), Jaroslav Marvan (advokát JUDr.Antonín Chytra), Václav Trégl (obecní zřízenec Jabůrek), Eva Kavanová (přítelkyně Evy), Josef Kotalík (venkovan), Štefan Munk (zákazník u holiče), Jan Černý (holič Hanák), Anči Pírková (babička), F.X. Mlejnek (vojenský kuchař), Emil Dlesk (dirigent venkovské kapely), Antonín Jirsa (číšník), Alois Peterka (plukovník), Filip Balek-Brodský (starosta), Karel Štěpánek (taneční mistr), Zeman Josef (herec)Milena Velíšková Fo: 35 mm Ve: česká D: Dafa Pr: 25.02.1938 © Národní filmový archiv 
 
   Novomanželé Hanušovi se vracejí ze svatby s předsevzetím, že mezi nimi nebudou nikdy hádky a rozpory. Jejich rozhodnutí však nevydrží ani jeden den. Lily po první roztržce uteče z domova. Za její nepřítomnosti přijede na návštěvu Hanušův strýc a teta Růžena. Hanuš, aby utajil roztržku se ženou, představí příbuzným jako svou manželku sestřenici Evu z Prahy. Lily zmešká vlak k rodičům, vrátí se domů, kde ji Hanuš musí vydávat za sestřenici. V té době jsou v Klatovech velké manévry a také Hanuš musí ubytovat ve vile dva důstojníky, kapitána Kovalského a nadporučíka Dvořáka. Kovalský se zamiluje do Evy, Lily koketuje s Dvořákem. Nadporučíkovi nadbíhá teta Růžena, která se kvůli němu chce dát po třicetiletém manželství rozvést. Na slavnosti, pořádané na závěr manévrů, Lily vše prozradí. Kovalský je šťastný, že se může bez zábran ucházet o Evu, teta Růžena se udobří s mužem a Hanuš s Lily si slíbí, že už se nebudou hádat.
   The newlyweds Hanuš return from their wedding with the resolution that there will be no antagonisms and quarrels between them. Their decision, however, does not last even one day. Lily, the wife, runs away from home after the first squabble. During her absence Hanuš's uncle and aunt Růžena come for a visit. Hanuš, to conceal the rift with Lily, introduces to his relatives his cousin Eva from Prague as his wife. Lily misses the train to her parent's place and returns home, where Hanuš must pass her off as his cousin. During this time extensive manoeuvres are taking place in Klatovy and Hanuš must also put up in his villa two officers, Captain Kovalský and Lieutenant Dvořák. Kovalský falls in love with Eva and Lily flirts with Dvořák. Aunt Růžena makes advances at the lieutenant and on account of him wants to divorce her husband after thirty years of marriage. At a party given at the close of the maneuvers Lily reveals the whole ruse. Kovalský is happy that he may woo Eva without any barrier, aunt Růžena reconciles with her husband, and the Hanuš and his wife promise to never argue with each other again.