Když struny lkají [německá verze]  (When the Strings Wailed [German version])
R: Friedrich Feher V: Feher Friedrich, 1931 N: povídka Ďábel S: Johannes BrandtMichal Mareš K: Karl HasselmannAlbert Schattmann Hu: Friedrich Feher Arch: Bohumil Heš St: Friedrich Feher H: Magda Sonja (Slava), Friedrich Feher (statkář Michowski, Slavin muž), Jan Feher-Weiss (syn Michowských), Kocian Jaroslav (2) (tulák), Szöke Szakall (host), Hilda Rosch (bardáma) Fo: 35 mm Ve: německá © Národní filmový archiv 
 
   Slávka je v manželství nešťastná. Rozhodne se proto opustit svého muže, statkáře Michovského, a s malým synkem Jeníčkem uprchne. Žije velmi skromně a marně hledá práci. Když se stane barovou zpěvačkou, dá synka do péče domkářky na venkově. Synka občas navštěvuje. Při jedné návštěvě ztratí Slávka v kostele stokorunu, jíž měla zaplatit za péči o syna. Bankovku najde hladový tulák Marek, který se živí hraním na housle. Je obviněn z krádeže, ale malý Jeníček se ho zastane. Domkářka chlapce bije a on se proto vydá do města za matkou. V Praze najde unaveného a vyčerpaného Jeníčka tulák Marek a ujme se ho. Společně pak hledají Jeníčkovu matku. Jednoho večera hraje Marek v baru na housle a profesor Horský v něm pozná slavného virtuosa. Slávka je omylem při policejní šťáře zadržena jako prostitutka. Po propuštění v zoufalství nad bezvýchodností svého života se ve své šatně otráví. Jeníček pláče nad mrtvou matkou a Markovy struny nad ní naposled zalkají.
   Slávka is unhappy in her marriage. Thus she decides to leave her husband, the landowner Michovský, and run away with her small son Jeníček. She lives very modestly and looks in vain for work. When she becomes a night-club singer, she gives her son to the care of a cottager in the country. She visits him from time to time. During one visit Slávka loses in church a 100 crown note with which she has to pay for her son's care. The banknote is found by the hungry vagrant Marek and when he is then incriminated, the little Jeníček stands up for him. The cottager woman beats the young boy and therefore he sets out to town for his mother. The vagrant Marek finds the tired and exhausted Jeníček and he takes him up. Together they look out for Jeníček's mother. One eveneing Marek plays violin in the night-club and Professor Horský recognizes in him the famous virtuoso. During a police raid Slávka is mistakenly arrested as a prostitute. After her release, Slávka, in despair from the hopelessness of her life, poisons herself in her dressing room. Jeníček weeps over dead mother and Marek's notes lament over her for the last time.