Katakomby  (Catacombs, The)
R: Martin Frič V: Ufa, 1940 VV: Rudolf Stahl N: divadelní hra Mušketýři z katakomb /Die Katakomben/ S: Václav Wasserman AR: Eduard ŠimáčekRudolf Stahl K: Václav Hanuš Hu: Julius Kalaš; archivní – Georges Bizet: převzatá Carmen, píseň Vínek českých luhův a hájův, Julius Kalaš: píseň Pán a písař, Rudolf Friml: píseň Oslí serenáda, Georges Bizet: píseň Toreadore smělý, Rudolf Friml: píseň Což neřekl ti hlas můj tisíckrát (Závišovy písně), píseň Hrál jsem karty na souvrati (na nápěv Sil jsem proso) Nahr: Orchestr F.O.K. T: Karel Hrnčíř Zp: Kocourkovští učiteléVlasta Burian Arch: Jan Zázvorka Kost: Hana Podolská Ma: František Rous St: Jan Kohout Zv: František Šindelář H: Vlasta Burian (oficiál Borman), Jaroslav Marvan (přednosta úřadu Sýkora), Čeněk Šlégl (ředitel Pozemkového úřadu L.Kryšto), Theodor Pištěk (prezidiální Klásek), Adina Mandlová (Nasťa Borková), Antonín Novotný (úředník dr.Marek), Raoul Schránil (ing.Jiří Rudík, Markův spolužák), Nataša Gollová (Irena, dcera ředitele Kryštofa), Růžena Šlemrová (Malvína, Kláskova manželka), Miloš Nedbal (vrchní revident Kefurt), Bohuš Záhorský (revident Hlinka), Jindřich Láznička (sluha v katakombách Baltazar), František Filipovský (servilní úředník Šmíd), Věra Noháčová (barmanka), Bedřich Ulrych (poslíček), Kocourkovští učitelé (úředníci z katakomb), Karel Černý (konzul Marek), Anna Steimarová (manželka konzula Marka), Blažena Slavíčková (dcera konzula Marka), Josef Bělský (ředitel módního salónu), Dora Martinová (dívka na večírku) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 23.02.1940 © Národní filmový archiv 
 
   Archiv Pozemkového úřadu je umístěn v suterénních místnostech, zvaných katakomby. Úředníci nacvičují pěvecké vystoupení na večírek pořádaný ředitelem. Oficiál Borman pilně pracuje, zatímco Marek, nejmladší úředník, zamilovaně pozoruje v okně protějšího hotelu Nasťu Borkovou, milenku ředitele Kryštofa. V úřadu se uvolnilo místo generálního tajemníka a všichni jsou zvědavi, kdo jím bude jmenován. Večer všichni odcházejí na večírek, jen Borman a Marek mají noční službu. Oba jsou brzy povoláni nahoru. Marek doplní řady tanečníků. Borman je pozván jako třetí do hry. Vášní pana prezidiálního - hlavní osoby večera - jsou karty. Svérázný Borman nemá falešný respekt vůči nadřízeným a je prvním v životě mocného muže, kdo s ním mluví upřímně. Pan prezidiální se nejprve urazí, ale pak si uvědomí, že v Bormanovi objevil pravého kandidáta na místo svého tajemníka. Rozmazlená Nasťa v Markově osobě potká muže, kterého by mohla milovat.
   The archives of the Land register Bureau are located in the basement rooms known as the catacombs. The clerks practice a choral performance to be given at the party put on by the director. Official Borman diligently works. Marek, the youngest clerk, amorously observes in the window of the hotel opposite Nasťa Borková, the lover of Director Kryštof. The position of general secretary has been vacated in the bureau and everyone is curious as to who will be named to fill it. In the evening everyone goes to the party, only Borman and Marek have night duty. Both are soon invited upstairs. Marek joins the rank of dancers. Borman is invited to be the third at a game of cards. The passion of the chairman - the evening's most important personality - is cards. The idiosyncratic Borman displays no sycophantic respect to his superiors. So for the first time in this powerful man's life someone is speaking to him sincerely. The chairman is at first insulted, but then he realizes that in Borman he has discovered the perfect candidate for the position of his secretary. The spoiled Nasťa meets in the person of Marek a man she is capable of loving.