Karlíkovy trampoty  (Karlík in Trouble)
R: Ivan J. Kovačevič V: Favoritfilm/Státní zdravotní ústav/Výbor pro účelné osvětlování, 1938 S: Ivan J. KovačevičKrůtová-Pachlopníková Dr. K: Josef Wolf H: Vilém Pfeiffer (otec), Milena Orlická (matka), Jiří Sill (syn) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Karlíkovi hrozí propadnutí z češtiny. Profesor mu proto zadal domácí úlohu, která rozhodne o konečné známce. Tématem slohového cvičení je správné osvětlení bytu. Karlíkův otec si vypůjčí od známého odbornou brožurku o tomto tématu. Sám se poučí, protože pozná, že bolesti hlavy a očí, kterými trpí často celá rodina, působí nedostatečné světlo. Karlík si úlohou známku polepší a odjede s maminkou na prázdniny. Po návratu oba s radostí zjistí, že tatínek mezitím nakoupil do celého bytu nové lampy. (Podle cenzurního spisu)
   Karlík is likely to fail his Czech exam. His teacher therefore gives him some homework which will decide the final mark. The theme of the style exercise is choosing the correct lighting for the home. Karlík's father borrows a specialist brochure on the subject from a friend. He learns a thing or two himself when he realises that headaches and tired eyes which the whole family suffer from, are caused by bad lighting. Karlík improves his grade with this work and goes off with his mother for the holidays. After their return they are pleased to find that father has bought new lighting for the whole flat. (According to the censorship licence)