Kariéra Pavla Čamrdy  (Career of Pavel Čamrda, The)
R: Miroslav J. Krňanský V: Elekta, 1931 N: kniha Z notýskův Pavla Čamrdy S: Jan ReiterKarel LörschKarel Dodal K: Jan Stallich Hu: Josef Dobeš; archivní – Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vltava), píseň Večer pak, když sešli jsme se na Kampě, píseň Znám já píseň prostou (na nápěv Na tom pražském mostě), píseň A já pořád proč mě má hlavička pobolívá, píseň Nepudu domů nepudu domů, anonym /15. stol./: píseň Narodil se Kristus pán, píseň Na vrbě zakukal vůl, píseň Praha již spí, píseň Stojí hruška v širém poli, píseň Pryč a pryč je všecko, píseň Na tom pražském mostě (parodie) T: Jan Franus Zp: Otto RádlLída BaarováHugo HaasKarel SchleichertEmilie SedláčkováKocourkovští učiteléEmanuel Hříbal Arch: Vilém Rittershain St: Marie Bourová Zv: Josef ZoraHelmuth Neumann H: Vladimír Borský (písař Pavel Čamrda), Adolf Dobrovolný (císařský rada Alois Švarc), Helena Monczáková (Eulalie, Švarcova žena), Lída Baarová (Viktorka, dcera Švarcových), Markéta Maroldová (Hedva, dcera Švarcových), Hugo Haas (kancelista Vokoun), Alexander Třebovský (strýc Felix), Karel Schleichert (Petrnoušek, Čamrdův bytný), Emilie Sedláčková (Petrnouškova žena), Emanuel Hříbal (sluha Vocápek), Milka Balek-Brodská (malostranská teta, sestra rady Šva), Josef Dobeš (šumař-houslista), Otto Rádl (slepý zpěvák), Alfred Schlesinger (divák na Kampě), Darja Hajská (služka u rady Švarce), Emil Dlesk (číšník Johan), Lexa Jarošín (host ve Zlaté studni/milenec v okn), Josef Cikán (host ve Zlaté studni), Míla Reymonová (milenka v okně), František Malý (číšník), Josef Šváb-Malostranský (kněz), Jožka Görlich (krejčí), Gustav Čech (host na silvestrovské zábavě), Kocourkovští učitelé (zpěváci na silvestrovské zábavě), Ignát Herrmann (Herrmann Ignát, on sám v prologu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Pr: 25.12.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Pavel Čamrda pracuje jako aspirant v úřadě na Malé Straně. Jednou, když poslouchá potulné muzikanty, zamiluje se na první pohled do půvabné dívky v davu. Představený úřadu, rada Švarc, onemocní a Čamrda mu do bytu nese k podpisu úřední listiny. Jaké je jeho překvapení, když zjistí, že dívka, která mu učarovala, je Viktorka, dcera pana rady. Rada je nemocný delší dobu a celá rodina si zvykne na Čamrdovy návštěvy. Čamrda je pozván i na Silvestra spolu se starším kolegou Vokounem, který ví, že Čamrda a Viktorka se mají rádi. Vokoun požádá Čamrdovým jménem Viktorčiny rodiče o její ruku a ti souhlasí. Po nějaké době přijede k radovým na návštěvu strýc Felix, kterému se Viktorka hned zalíbí. Felix je dobře situovaný a paní radová by ráda dceru za něho provdala. Viktorka je nešťastná a večer před zasnoubením s Felixem uteče z domova. Všichni po ní marně pátrají. Když zoufalý Čamrda v noci přijde domů, najde tam Viktorku. Dívka přišla schválně do jeho bytu, aby byla kompromitována a musela se provdat za milovaného muže. Tak jejich příběh šťastně skončil.
   Pavel Čamrda works as a clerk at an administrative bureau in Malá Strana. One day as he is listening to wandering minstrels he falls in love at first sight with a charming girl in the crowd. The superior at the bureau, counsel Švarc, takes ill and Čamrda brings him to his home the official papers for him to sign. What a surprise he has when he discovers that the girl who has smitten him is the counsel's daughter Viktorka. The counsel is ill for a long spell and the entire family becomes used to Čamrda's visits. He is invited over on New Year's Eve along with his elder colleague Vokoun who knows that Čamrda and Viktorka like one another. He asks Viktorka's family in Čamrda's name for their daughter's hand in marriage, and they agree. After a while uncle Felix comes on a visit to the Švarc's. He takes a fancy to Viktorka. Felix is well-off and Mrs. Švarc would like her daughter to marry him. Viktorka is unhappy and the evening before her engagement to Felix she runs away from home. Everyone looks for her to no avail. When the desperate Čamrda comes home that night he finds Viktorka there. She has come intentionally to his apartment to compromise herself and thereby compel a marriage to her beloved man. Thus their story ends happily.