Karel Havlíček Borovský  (Karel Havlíček Borovský)
R: Svatopluk Innemann V: AB/Schmitt Julius, 1931 VV: Ladislav Hamr N: Julius Schmitt S: Josef NeubergFrantišek Tichý PR: František Jerhot K: Václav Vích Hu: Erno Košťál; archivní – píseň Pořád nám dávali (na nápěv Ach není tu není), Erno Košťál: píseň Moje barva červená a bílá, píseň Nešťastný šafářův dvoreček, píseň Červená modrá fiala, píseň Pásli ovce Valaši, píseň Jede jede poštovský panáček, František Hais: píseň Spi, Havlíčku, v svém hrobečku, píseň Ach, není, tu není (parodie) T: J. KytkaFrantišek Hais Zp: sbor mužskýFrantišek Smolíksbor Arch: Vilém RittershainHanuš Gödert St: Svatopluk Innemann Zv: Josef Zora Op: Jan Herben H: František Smolík (Karel Havlíček Borovský), Marie Šponarová (Havlíčkova žena Julie), Jan W. Speerger (Havlíčkův bratr František), Rudolf Kadlec (Havlíčkův švagr Jaroš), Karel Třešňák (Josef Kajetán Tyl), Theodor Pištěk (MUDr.Podlipský), Jaroslav Marvan (komisař Dedera), Alfred Rittig (ministr Bach), Marie Ptáková (Havlíčkova matka), Viktor Nejedlý (tiskař Procházka), Josef Srch (Havlíčkův přítel Žák), Alexander Třebovský (předseda soudu), Karel Jičínský (státní zástupce), Karel Schleichert (porotce), Alfred Baštýř (přísedící u soudu), Alfred Schlesinger (porotce Schütz), Antonín Frič (porotce), Čeněk Šlégl (místodržitelský úředník), Vladimír Slavínský (místodržitelský úředník), Ema Švandová-Kadlecová (Jarošová), Jan Marek (sluha Kalenda), Saša Razov (sazeč Kastránek), Luigi Hofman (herec Tylovy družiny), Jan Sviták (rakouský plukovník), Robert Ford (vládní zmocněnec u ministra Bacha), Václav Pecián (četník), Otto Zahrádka (četník), Josef Kytka (četník), Novák Josef (3) (tajný policista), Miloš Hajský (tiskař), Vladimír Smíchovský (písař), František Jerhot (četník v Brixenu), Josef Oliak (občan), Ferry Seidl (soudní sluha), Jindřich Edl (Žákův otec), Václav Žichovský (sekretář u ministra Bacha), Ferdinand Jarkovský (soudní doručovatel), Karel Postranecký (vrchní oficiál), František Krejčí (ponocný), Eduard Šlégl (sluha u ministra Bacha), Přemysl Pražský (občan), Elsa Vetešníková (služka u Jarošů), Božena Svobodová (spisovatelka Božena Němcová), Filip Balek-Brodský (hostinský), Roza Schlesingerová (divačka v soudní síni) Fo: 35 mm Ve: česká D: AB Pr: 25.09.1931 © Národní filmový archiv 
 
   Vlastenecký časopis Slovan, vydávaný v Kutné Hoře Karlem Havlíčkem, je trnem v oku stále silnějšímu rakouskému bachovskému režimu. Jeho vydávání je zakázáno a Havlíček je postaven před soud. U soudu se však skvěle obhájí a lidé ho oslavují. Aby bylo zabráněno šíření jeho myšlenek, je na příkaz ministra Bacha poslán do vyhnanství do tyrolského Brixenu. Svou izolaci od rodiny a přátel snáší Havlíček těžce, přestože pobývá v překrásné horské krajině. Později za ním může přijet manželka Julie s dcerkou. Julie však záhy onemocní a odjede i s dítětem zpět do Prahy. V roce 1855 smí opustit místo vyhnanství i Havlíček. Vrací se s podlomeným zdravím do Prahy, kde mezitím Julie zemřela. Nešťastný Havlíček nenachází útěchu ani ve vlastenecké činnosti. Je dále sledován a přátelé se mu vyhýbají z obavy před pronásledováním. Jeho nemoc se zhoršuje. Před smrtí ho navštíví jediná neohrožená žena, spisovatelka Božena Němcová.
   The patriotic periodical Slovan, published in Kutná Hora by Karel Havlíček, is a thorn in the side of the increasingly forceful absolutist regime of the Austrian Bach. Its publication is prohibited and Havlíček is placed on trial. Here he brilliantly defends himself, however, and the people celebrate him. To prevent the dissemination of his ideas, on the orders of Minister Bach Havlíček is sent into exile in Tyrolean Bressanone. At first he lives here alone, later his wife and daughter are able to come to him. Havlíček has a difficult time bearing his isolation, in spite of residing in the breathtaking mountain countryside. His wife takes ill and returns to Prague with their daughter. In 1855 Havlíček is allowed to return, but he is now in rather poor health and his wife Julie has died in the meantime. The atmosphere in Prague has also changed during these years. His friends avoid him out of fear of persecution. Before his death Havlíček is visited by the only intrepid woman, the writer Božena Němcová.