Karel a já  (Karel and I)
R: Miroslav Cikán V: Nationalfilm, 1942 VV: Václav Dražil N: Miroslav Cikán S: Jaroslav MottlMiroslav Cikán AR: František UrbánekJosef ZezulkaAntonín Kubový K: Julius Vegricht Hu: Josef Stelibský; archivní – Giuseppe Verdi: převzatá Rigoletto, Josef Stelibský: píseň Pro dívčí úsměv, Giuseppe Verdi: píseň Ó, jak je měnivé Nahr: Orchestr F.O.K. T: Jaroslav Mottl Zp: Jindřich Plachtahlas ženský Arch: Ferdinand Fiala St: Marie Bourová Zv: Stanislav Vondraš H: Jindřich Plachta (drožkář Šourek), Jana Dítětová (Boženka, drožkářova dcera), Jaroslav Vojta (továrník Ficek), Jiří Dohnal (Oldřich, továrníkův syn), Růžena Nasková (Jarmila Jandová, matka Lucie), Hana Vítová (Lucie Jandová), Jaroslav Marvan (cihlářský dělník Tonda Fafejta), Ladislav Pešek (kominík Vašek), Světla Svozilová (Klára, sestra Jarmily Jandové), Gustav Hilmar (majitel cihelny), Eman Fiala (rybář), František Paul (řidič u Ficků František), Milada Smolíková (domovnice Říhová), Vladimír Řepa (vrchní policejní inspektor), Bolek Prchal (polír), Jindřich Láznička (listonoš), Jiří Vondrovič (instalatér), Vladimír Šmeral (zedník), Antonín Zacpal (host na zásnubách), Josef Loskot (vrátný v baru), Jan W. Speerger (pískař), Miloš Šubrt (cihlář), Hrdličková Marie (2) (komorná u paní Jandové), Němec Karel (2) (strážník), Jaroslav Orlický (strážmistr), Alois Dvorský (lupič), Eliška Kuchařová (holčička), Antonín HolzingerKamil Blahovec Fo: 35 mm Ve: česká D: Nationalfilm Pr: 04.12.1942 © Národní filmový archiv 
 
   Lucie Jandová je nucena zrušit svou svatbu, protože ženich se nedostavil. Syn továrníka Oldřich Ficek se totiž příliš opil a noc před svatbou strávil v drožce pana Šourka, který se ho marně snažil dopravit domů. Ráno se šel drožkář poradit na komisařství a čerstvě probuzený pasažér mu mezitím odjel s drožkou a věrným koněm Karlem za nevěstou. Lucie však byla příliš uražená a Oldřich se rozhodl oženit s první dívkou, kterou potká. Karel sám našel cestu domů a mladík se tak seznámil se Šourkovou dcerou Boženkou. Ta ho, stejně jako továrník Ficek a paní Jandová, obdaří přídomkem "budižkničemu", který se není schopen sám uživit. Furiantský mladík se vsadí, že vydrží měsíc těžce pracovat. Případnou výhrou bude Boženčina ruka a kůň Karel i s drožkou. Oldřich začne usilovně pracovat v cihelně, což starého Šourka vyděsí, protože Karel je jeho největším přítelem. Problémy má i Božka se svým chlapcem, kominíkem Vaškem. Lucii se vrátil zájem o zmužnělého snoubence. Oba páry se sejdou na výletě, ale ještě dojde k několika rozmíškám, než se navzájem znovu domluví. Oldřich vyhrál sázku, ale Boženka si bere Vaška a drožkáři Šourkovi zůstává jeho milovaný kůň.
   Lucie Jandová is made to cancel her wedding because the groom did not show up. The thing is, the groom, the son of industrialist Oldřich Ficek, drank too much and he spent the night before the wedding in the droshky of Mr. Šourek's, who tried in vain to convey the young man home. The cabdriver came in the morning to discuss the matter at the police station, and in the meantime the freshly awakened passenger had taken off after his bride with the droshky and the faithful horse Karel. Lucie, however, was extremely offended and Oldřich decided that he was going to marry the first girl he met. Karel found the way home himself and so the young man became acquainted with Šourek's daughter Boženka. She, the same as industrialist Ficek and Mrs. Jandová, endows him with the moniker 'good-for-nothing' who is not capable of making his own living. The swaggering young man wagers that he will endure a month of hard work. Boženka's hand in marriage and the horse with the droshky will be the prize. Oldřich begins to work in earnest in a brickyard, which frightens old Šourek because Karel the horse is his best friend. And Boženka has problems with her beau, the chimney-sweep Vašek. Lucie regains interest in her manly-looking fiancé. Both couples meet on an outing, but several squabbles still occ