Kantor Ideál [francouzská verze]  ("Ideal" Schoolmaster, The [French version])
R: Robert BeaudoinAndré Chemel V: Elekta, 1933 VV: André Chemel N: román Kantor Ideál S: Georges Dolley K: Václav Vích Hu: Henri Verdun H: Tania Doll (Lucette Aubinová), Pierre Bertin (profesor Suchet), Pierre Finaly (ředitel gymnázia), Henri Kerny (sluha), Alberti (Aubinová), Pierre Nay (kastelán), Alice Tissot (profesorka francouzštiny) Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Do dívčího gymnázia nastupuje nový profesor, nesmělý Karel Suchý. Od samého počátku se stává předmětem čtveračivého zájmu gymnazistek. Ve vymýšlení alotrií vede Věra Matysová, neteř bytné, u níž mladý profesor staromládenecky žije. Studentka se s celou třídou vsadí, že dostane od nového kantora hubičku. To se jí podaří při školním představení, kde zastoupí v roli svou profesorku Plášilovou. Mladý profesor začíná mít o Věru zájem, ale vadí mu její flirtování s Rudolfem Junkem, majitelem panství. Dívka však ve skutečnosti nesmělého učitele miluje. Při krátkém pobytu v Praze se z Karla Suchého péčí jeho přátel stává elegán. Získané sebevědomí mu dovolí opětovat Věřiny city. Zároveň se ukáže, že Junek je podvodník.
   A new professor, shy Karel Suchý, takes up a position at a girl's gymnasium. From the very beginning he becomes the object of the students' mischievous interest. The inventing of new mischief is led by Věra Matysová, niece of the landlady at whose place the young professor lives as a bachelor. The student bets the entire class that she will get a kiss from the new professor. She succeeds in doing this during a school performance, where she stands in for the role of her professor, Mrs. Plášilová. Young Karel begins to take an interest in Věra, but her flirtation with Rudolf Junek, the owner of an estate, bothers him. When Professor Suchý returns from a short stay in Prague, he is transformed - thanks to the solicitude of friends - into the picture of elegance. He gains the upper hand over his rival. In addition, it comes out that Junek is a swindler. Věra wins the schoolmaster of her dreams.